Jobbrelaterat
150113, borde nog nämna att nu är det roliga slut, firman har upphört. Det har varit ett enastående race under 8 år med ett bra deal med arbetet, inte en enda sjukdag, inte behov av ledigheter då jag anpassat mina aktiviteter till fritiden, bra kontakt med arbetsledning och ägare.
Flera glada sammankomster och förstås det dagliga "snacket".
Bolaget var under drygt ett år utsatt för konflikt, som jag inte deltog i, dock är helhetsintrycket från 8 år på firman bra.
Det är allmänt erkänt att vi var "Sveriges bästa lokförare" med den gedignaste erfarenheten. Firman fick sina stora jobb tack vare detta, trots att firman låg betydligt högre i pris i sina anbud. Så kan det gå när inte haspen är på.

Lokdesign
Uppsägning, en härlig historia på sitt sätt.

Lokhålen fixade
En härlig historia. Från intresserelaterade frågor till utsmyckning av Gren Cargos huvudkontor
Kollegorna kräver bullriga lok, antagligen för bättre körupplevelse, har papper på detta
Svar på personaladministrationsmodellen
SJ:s alltså nuvarande Green Cargos personaladministrationsmodell i sitt sammanhang
Svensk Lokförarförening SLFF där jag en period varit aktiv som kassör
Förord över Trygghet och Kompetensutveckling (ToK) för lokförare, utarbetat för SLFF men numera mina egna tankar
ToK Trygghet o Kompetensutveckling
ToK Trygghet o Kompetensutveckling som Zip, 175 kbSå här kan det gå om inte haspen är på. I mitten av 1990 talet började loken, som egentligen
har en bra komfort, att väsnas något enormt. Jag gjorde en del försök att isolera oljudet som
framgår av bilden. Mer om detta i länkarna.Att uppfatta ljud och göra någonting bra av det är väldigt intressant, se vidare under länken musik.