Järnvägens sätt att lösa ett enkelt problem

Dokumentet nedan är resultatet av en mångårig process där upprinnelsen besår i att det  runt år 1999 konstaterades att loken vill rosta längst ned i hyttkorgen där sidofönstren går ned vid öppnande. (en naturlig process då loken varit igång i ca 30 år). Det kommer in vatten, detta problem finns  även på alla bilar som också har öppningsbara sidofönster. Har någon sett en bil med 1 cm stora hål längst ned på bilarnas (sidor) dörrar ? 
Naturligtvis inte, där är problemet och dräneringen åtgärdad sedan nästan 100 år tillbaka. Att borra upp hål på järnvägens  sätt längst ned  vid hörnet sida - front innebär att en visselpipa har bildats och att alla vindljud och "väg"-ljud kommer in i hytten. Det är samma sak som att öppna ett sidofönster en halv cm på bilen och köra den i 100 km/tim i 5 - 10 timmar varje dag. Det finns kompetens på företaget att åtgärda problemet, men det gäller att vara lyhörd.
Att lösa dräneringsproblemet är helt uppenbart en tämligen enkel och billig process. Det är förvånande att denna vedbodsåtgärd accepteras med tanke på att loken på ett föredömligt sätt uppdaterats med bl.a. en utmärkt stereoanläggning.