Uppföljning | Posta ett Svar | Tillbaka till Huvudsidan | Läs Föregående | Läs Nästa

DEBATTFORUM

SLFF:s framtid

Postat Av: Ted Ernhill <ted@ernhill.nu>
Den: 6/11/01/kl.18.05

SLFF:s Framtid

Efter strejkomgångarna kommer vardagen och tid för eftertanke.
Detta vänder sig till medlemmarna i SLFF i allmänhet och till ombuden och förtroendevalda i synnerhet.

Anledningen är ett antal mycket kraftiga signaler att det inte står rätt till i Föreningsstyrelsen.
Föreningen har nu karaktären av lösligt sammansatt kommitté som i stort saknar verksamhet mellan strejkperioderna.
Föreningen har på kort tid vandrat från en öppen fackförening till en sluten organisation .
Jag vill ha verksamheten tvärt om.
Det är en förutsättning för att nå trovärdighet.

Några punkter:
1. Från öppen till sluten organisation.
a. Protokoll från Föreningsstyrelsen är ej öppna för medlemmarna, inte ens för medlemmen som berörs direkt.
b. Ej ekonomisk insyn för medlemmarna. Extra allvarligt med tanke på strejkfonden .
c. Styrelseledamöter är oanträffbara allteftersom det råkar passa
d. Styrelsen vägrar acceptera tagna beslut i FS.
e. Styrelsen vägrar ta in fattade beslut i protokoll.
f. Styrelsen vägrar erkänna verkställande av fattade beslut
g. Revisor känner sig ej välkommen i FS.
h. Vägrar uppge vilka som är ombud.
Det är så här pampvälde uppstår….

2 Det finns ett förakt för vardagsarbete

3 Det saknas bredd i FS. De flesta i FS måste vara personer som verkligen är intresserade att på allvar sköta uppgifterna i FS. Såväl vardagsarbete som aktivt deltagande i debatt och "försäljning" av våra idéer . Samt bevaka beslutsprocessen.

4 Föreningen vaknar till liv en vecka före strejk. En vecka efter strejken slutar Föreningens aktivitet. Kraven går ut två dagar före strejk. Det måste vara kontinuitet i Föreningens arbete, detta haltar extremt.

5. Det märks att föreningens krav är lite väl enkelt hopsnickrade. Det märks att det saknas
genomgripande bredd i diskussionerna. Det är lite av snabba klipp över det hela.
Föreningen ger faktiskt intryck av konservatism, kraven är 4-kantiga och medger ej förhandlingsutrymme .

6. Föreningen har misslyckats att föra ut konfliktens huvudfråga. Pensionen. ( Det går inte
ens att byta från GC, fd.SJ gods, till SJ persontrafik utan att förlora 5 års pension) . Detta
beror på usel kontinuitet i föreningens arbete. Informationen skulle vara klar i god tid före konflikten, inte två dagar före.

7 Intrycket utåt är enligt min mening att SLFF bara är intresserat av eget avtal som ett självändamål och av sturig princip.
Pensionsfrågan har inte kommit fram. Liksom att kravet på eget avtal endast är en juridisk historia.
Nu har arbetsgivarna monopol i massmedia. Likaså SEKO, i deras info. talas endast om eget avtal, men det en mycket, mycket talande tystnad….
Tyvärr har inte SLFF initiativet längre.

Vad Göra ?
Verksamheten är en spegelbild av medlemmarnas aktivitet. Det är dags för medlemmarna att skärpa sig och ta sig tid till att utforma vardagsverksamheten.
En hög nivå på vardagsverksamhet är en förutsättning för att organisationen ska vara trovärdig .
Kanske framför allt mot massmedia och den allmänna opinionen.
Liksom även för att kunna ta tillvara kompetens och behålla den i föreningen.

Det är hög tid att inse att det inte går att nå fram genom snabba klipp.

SLFF är ett litet förbund vars enda möjlighet till framgång är en stabil seriös och öppen vardagsverksamhet.

Om inte Föreningens inre verksamhet kan förbättras tror jag det klokaste vore att bedriva verksamheten som en allmän missnöjes kommittee med endast en blygsam medlemsavgift i framtiden.

Till sist vill jag säga att det är inte slutet på verksamheten vi ser nu efter strejkomgångarna.
Det är endast den enkla delen av verksamheten som är avslutad.
Istället är det nu som den svåra verksamheten börjar, med vardagen efteråt.
Är föreningen mogen för det ?

Ted Ernhill

Uppföljning av denna Insändare

SLFF:s framtid (besök: 10)
Ted Ernhill -- 6/11/01/kl.18.05

Re: SLFF:s framtid (besök: 2)
Alf Carlsson -- 6/11/01/kl.23.39

Re: SLFF:s framtid (besök: 2)
terje -- 7/11/01/kl.09.27

Re: SLFF:s framtid (besök: 5)
Stig Auerbach -- 8/11/01/kl.12.32

Uppföljning | Posta ett Svar | Tillbaka till Huvudsidan | Läs Föregående | Läs Nästa