Svar Personaladministrationsmodellen

Det blev lite diskussion om hur nivån på personaladministrationen ska se ut på Järnvägen.

Jag kan konstatera att en av de brister jag beskrivit beträffande SÖM till viss del har blivit fixade.

Att kunna se de flesta av kollegornas turer på lokstationen är ett framsteg, även om det saknas tio till femton personer på listan för Vns vidkommande, däribland personalfördelningen , vissa fackliga samt några andra. Om kriterierna för en bra gemenskap, positiv syn på företaget osv. ska fungera är det nödvändigt att alla som på ett eller annat sätt ingår i verksamheten är med på listan.

 

Personaladministrationssystemet har tagit ett steg åt rätt håll . Emellertid återstår huvuddelen alltså den delen där det hela verkligen blir intressant.

 

Jag uppfattar det hela som att det ska vara ett system som ska ligga på en mycket låg nivå utifrån de aspekter jag förordar. Lite trist , men ändå rimligt eftersom det ligger inom de ramar de allra flesta av kollegorna signalerar. I detta rådande läge är det ju arbetsgivarens roll att så att säga anpassa systemetů.

Överhuvudtaget måste jag säga att mitt intryck av den här typen av skriftväxling känns som ett spel för galleriet, som visserligen är ganska trevligt, men som ändå lämnar en känsla av att det är just bara ett spel för galleriet.

Det är precis som om det saknas intresse för att verkligen ta tillvara information , istället verkar det som om det istället handlar om att se till att anpassa verksamheten till det etablerade organisationsmönstret så att alla inblandande ska känna en slags tillfredställelse över att motivera sig själva i organisationen. Alltså att bibehålla ett tämligen konservativt mönster där det primära är att motivera arbetsuppgifter för diverse mer eller mindre skapade uppgifter.

Samt förstås att motivera personalen till att jobba på genom att bl.a.. ge illusionen om delaktighet, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att nå positivt resultat, emellertid är delaktigheten ytterst marginell .

 

 

Nedan följer svaret från VD:n , det är ok. att publicera detta.

 

Ted E

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: medarbetarnas roll

Date:

Wed, 17 Apr 2002 16:57:37 +0200

From:

Sundling Jan <Jan.Sundling@greencargo.com>

To:

'Ted Ernhill' <ted@ernhill.nu>

CC:

"Granath Mats (Memo)" <MATS.GRANATH@MEMO.GREENCARGO.COM>

 

 

 

Ted

Tack för att du hör av dig.

Jag tycker att det är viktigt att vi använder moderna tekniska hjälpmedel.

Jag vet att de delar som ingår i de system som tagits fram för att

effektivisera vår planering är bland de bästa som går att finna på

marknaden. De har tex används inom flygindustrin under många år.

Det finns säkert alternativ men så är det alltid. Vi på Green Cargo har

ibland en tendens att inte våga fatta beslut och genomföra dessa utan när

det närmar sig den kritiska målgången så tvekar vi. Min tro är att det är

viktigt att konsekvent hålla ut och genomföra det som beslutas. När detta är

sagt så skall du veta att jag har en lika stark övertygelse att vi skall

respektera varandra och det innebär att de verktyg som vi tar fram skall

användas på ett sådant sätt att vi både hanterar kraven som ställs på oss i

en hård konkurrens och kraven på en bra arbetsmiljö på ett bra och

ansvarsfullt sätt. Jag hoppas att du medverkar i enkäten och ger ditt bidrag

till att forma Green Cargo. När det gäller säkerhetsfrågan så vet du att det

är högst prioriterat av alla våra frågor . Jag vågar påstå att vi har en

mycket bra nivå och att den utvecklas hela tiden. Det säkerhetsarbete som

sker inom vårt företag är av hög kvalitet.

mvh

jan s