En härlig historia på ett helt annat sätt

 Verkligheten överträffar fantasin som bekant.
Jag har en  uppsägning hängande över mig. 

Detaljerna och bakgrunden framgår i brevet till VD.n enligt länklistan nedan. Artikeln i VK är utmärkt samt innehåller bilder. Artikeln har haft ett enormt genomslag, alla känner till fallet och jag måste säga att jag har sällan eller aldrig varit med om ett så totalt stöd och  fullständig nedsabling av arbetsgivaren. Hela historien bygger på en intefråga som inte kostar arbetsgivaren eller samhället en enda krona. Vinsterna är uppenbara, jag förbättrar arbetsmiljön rejält .Slipper förstörd hörsel, klarar säkerheten bättre då jag inte blir uttröttad av irriterande oljud. Kollegorna har ofta stora hörselnedsättningar i vänster öra. Av 60 talet aktiva lokförare på min arbetsplats har 4 personer hörselapparat på vänster öra. Ett öde jag vill undvika.

Anledningen till denna totala intellektuella kollaps kan sökas i att järnvägen till vissa delar representerar en döende kultur där rädsla är ett nyckelord. Just nu är det aktuellt med minskning av passagerartrafiken här uppe, identiteten kan inte längre sökas i gamla strukturer. .

Vidare verkar det som företaget är inne i en fas där det är rättning i leden som gäller, i det här fallet på ett kostsamt och negativt sätt. Intrycket är att kompetensnivåerna är slimmade till absolut miniminivå då det är ett enkelt sätt att bedriva den dagliga verksamheten.

Jag vill passa på att tacka alla som ställt upp med stöd, kunskaper, juridisk hjälp m.m. det är ovärderligt.

 


Länk Datum Kommenterar
     
En härlig historia 040401 Så här fint började året.
     
Påpekandet 040319 Kommentarer finns på jobbrelaterat.
     
  041007-
041017
Semester 1 V då jag fyller 50 år. Arbetsgivaren (regionkontoret i Umeå) kallar mig till Regionkontoret sista minuterna  innan jag går på semestern. De meddelar då att jag har en  sannolik uppsägning att se fram emot. Med detta  gör de allt de kan för att förstöra 50 årsfirandet. Detta är nivån. Sista bastionen för dessa underdoggsmänniskor att visa sin existens. Emellertid har detta förfarande bidragit till intressanta diskussioner och slutsatser hos resten av  människorna. Inte minst under 50 årsfirandet.

Till saken hör att jag har mina turer som jag kör utan någon dramatik överhuvudtaget. Jobbet flyter på utan krav på div. ledigheter, arbetstidsförläggning osv.

     
Underrättelse uppsägning 041124 Skriftligt besked.
     
Om uppsägning  brev till VD.n Green Cargo 041130 Beskriver bakgrunden.
     
Artikel i Västerbottenskuriren 1.a sidan
041214 Bra artikel del 1.
     
Artikeln i Västerbottenskuriren 
041214 Bra artikel del 2.
     
Artikel i Västerbottenskuriren nättidningen del.1 041214 Samma artikel i nätupplagan.
     
Artikel i Västerbottenskuriren nättidningen del.2 041214 Samma artikel i nätupplagan.
     
Artikel i Västerbottenskuriren nättidningen del.3 041214 Samma artikel i nätupplagan.
     
Kallelse till överläggning 041214 Den 20 Januari 2005 är det överläggningar på huvudkontoret i Solna.
     
Ifrågasättande av uppsägning 041214 Motivering till ifrågasättande.
     
  041216- 041227 Semester 1 V under julhelgen. Arbetsgivaren, samma representant  som förra gången ringer precis före semestern för att han vill "prata med mig". Alltså en upprepning av lågnivårekordet från semestern under 50 årsfirandet. Nu är det helt uppenbart att det handlar om att inte sticka ut som människa i denna konservativa företagsmiljö. Artikeln i VK var sannolikt det utlösande. Jag vet att dessa personer med stark lokal anknytning är extremt känsliga för den totala kritik de har utsatts för i tidningsartikeln. De har ju faktiskt blivit fråntagna sin identitet som människor.
     
  041228 - tills vidare ? Hemma då arbetsgivaren hävdar formella hinder för tjänstgöring. Det som åberopas är sådana saker som alla lokförare har i bagaget. På Vännäs lokstation finns det ett antal flagranta exempel där det verkligen vore befogat med åtgärder. Utöver detta finns ett stigande antal förare som har skyddad tjänstgöring  pga. sjukdomssymtom. Seriositeten faller totalt då mina saker i vissa fall  ligger månader tillbaks i tiden. Har diskuterat detta bland kollegor och de drar alla samma slutsatser som jag dock med tillägg som jävla idioter och liknande. Järnvägsinspektionen , nuvarande Järnvägsstyrelsen har fullständiga uppgifter om ovanstående samt hela bilden på lokstationen och "får dålig smak i munnen" när de tittar på fallet.
     
  050120 Överläggning  på huvudkontoret i  Solna. Kan konstatera att det mer och mer känns som att det ¨handlar om prestige". Det blir spännande att se hur fallet kommer att utvecklas. Fått ett mycket gott intryck av representanten från ST centralt som är med.
     
  februari 2005 Överläggning centralt denna gång med lokförarnas lokala representant från ST, jag fick enligt regelverket inte vara med, på eftermiddagen ringer den fackliga representanten från ett bullrigt Stockholms central och meddelar att det inte gick, uppmanade mig att "ta och sluta snabbt så klarar du dig". Situationen efter den fackliga representantens förhandling var katastrofal.
Bara att ta nya tag och anlita privat hjälp.
     
Allt klart maj 2005 Lite senare under året blev det förhandling i Umeå Tingsrätt, förhandlingen genomfördes på ett rejält sätt, inte plats för fikarumsdiskussioner utan istället gott om tid för båda parter att lägga fram sina versioner. Rätten har erfarenheten och får genom tidens gång och ordningen fram en bild som utifrån mitt perspektiv kändes bra. Arbetsgivaren däremot fick bekymmer med sina argument.
Mitt juridiska ombud Alf Nyberg, Juristkonsult i Norr HB,  http://www.juristkonsult.se/  gjorde ett bra jobb. Att anlita en privat jurist ger  mycket vidare spektrum av möjligheter, de har ett synfält som täcker hela samhällets lagar och traditioner utifrån allas perspektiv. Man kan bara ha en lag och den ska leverera trygghet för alla medborgare och naturligtvis även för min situation. Det gäller att utnyttja detta. Dock ska man kolla många jurister då det är långt ifrån alla som har känslan för ett fall som mitt.
Utfallet blev bra för min del och det känns som jag till största delen har fått ut min pensionsskuld som arbetsgivaren har. Har nu nytt jobb som är bättre betalt, har trevligare turer och är anpassat för min smak.

All den underbara fritiden jag fick under den långa tid som förflöt utnyttjade jag till att äntligen lära mig spela Cello, emellertid är det något som kräver daglig träning under handledning och det är svårt att få tag på där jag bor, därför händer det inte så mycket med cellon nu. Lyssnar istället live med http://www.falkenbergskonsertforening.se/ där jag ansvarar för foto och hemsida.
Det blev också en hel del ridning med Islandshästar, dessa urhästar som är sociala, oömma och inte sönderavlade blev genom min kompis Ingrid en fantastisk upplevelse, det var daglig ridning under min lediga tid, att ofta ensam sticka ut till stranden och låta hästen springa för fullt den långa strandsträckan är en upplevelse. Även här är det lite ont om tid numera men hästintresset är synnerligen vanebildande.

     
Jag fick rätt lokhålen fixade dec  2010 Jaha, där ser man. Vid utbildning i Nässjö står ett nyrenoverat GC lok utan lokhål, man har valt att låta vattnet som kommer i fönsterslidan rinna ut på insidan av loket. Man är alltså beredd att avskeda personen som påpekade problemet. För att  5 år senare åtgärda problemet utan att på något sätt uppmärksamma den som ursprungligen uppmärksammade frågan.
Här alla uppgifter med bilder
     
Intressant rykte maj 2011 Strömavbrott i Malmö med svarta skärmar för fjärrtågklarerarna i nästan hela södra Sverige.
Jag var på väg hem  efter att varit ute och jobbat ett tag och blev försenad ca 5 timmar. Tåget kunde åkt fram till Landskrona station utan fara men det gick inte då bestämmelserna blivit uppskärpta i vintras.
Enligt en kollega på tåget beror detta på att en GC förare utan tillstånd backat ett godståg under motsvarande omständigheter. Ett beteende som jag tolkar som ett resultat av företagskultur, men som sagt , detta är hörsägen och jag har inte kunnat få besked om riktigheten i detta, men det låter rimligt.
För många år sedan var det tillåtet att efter 15 minuter med mycket reducerad hastighet smyga sig fram i dessa situationer och jag känner inte till några incidenter av detta, men det kräver förstås kompetens.
 Årliga säkerhetsprovet april 2014
Detta år liksom alla andra år hade vi den sk. JTF.en, ett årligt prov av säkerhetsbestämmelserna . Något alla med säkerhetstjänst måste göra. Lite pirrigt kanske, men det brukar gå bra.
Kanske framför allt är det ett utmärkt tillfälle att samlas och diskutera vad som hänt sedan sist vi träffats.
2013 liksom nu 2014 kom ATC systemet upp och inprogrammering av stax D, en term för angivande av vilken vikt som är tillåten på aktuell sträcka. I praktiken kan det innebära att det gäller för en bro. Handledaren poängterade att detta kan vara ungefär som att gå mot röd gubbe då man i många fall ändå inte kan köra i för hög hastighet på den aktuella sträckan
Jag reagerade naturligtvis då det var detta som jag inte hade gjort enligt regelboken. Anledningen är att de två aktuella platserna är väl kända och man kör ändå inte i för hög hastighet, en hastighetsminskning på 10 km/h är det aktuella i detta sammanhang.
Då jag tar upp detta är alla rörande överens att inga säkerhetsregler har påverkats. Speciellt som loken i mitt fall går i bestämda omlopp och således långt tidigare skulle ha den korrekta inställningen, vilket inte var fallet.
Vi har här en JTF lärare som håller ihop ATC diskussionen som är verksam i hela landet och som inte släpper genom någonting som kan påverka säkerheten.
Thomas Landström var den ena av instruktörerna som satte dit mig , en ökänd person med en historia av att vara arbetsskygg och ständigt försvara diverse hemvävda socialistiska åsikter som passar bra för den som vill flyta fram utan att prestera.
Den andre instruktören heter Göran Andersson, en person jag hållit för en bra människa. Jag spekulerar i att han har förändrats då han ganska nyligen har påbörjat en karriär på GC och inte har de vyer som åtminstone jag tycker man ska ha. Dessa båda personer är starkt involverade i den lokala fackliga SEKO verksamheten, här finns en stark intressekonflikt då jag genom min undersökning av arbetsmiljön i loken visat att de är inkompetenta.