FÖRORD ToK

Har under ett par år varit aktiv som kassör i ett litet fackförbund som heter Svensk Lokförarförening.

Ett stimulerande och kul arbete. Emellertid valde jag att avgå under juni 2001

eftersom styrelsen inte ville stå för fattade beslut osv. under sådana förutsättningar vill inte jag sköta verkställandet av de ekonomiska frågorna.

Det är tråkigt eftersom här försvann det sista halmstrået att behålla och utveckla lokförarsituationen.

Jag har på eget initiativ tittat på trygghet och kompetensutveckling och utarbetat ett enkelt förslag till hur det kan se ut .

Framför allt att använda detta som en markering för att sätta fokus på arbetssituationen och att titta på möjligheter .

Emellertid har styrelsen visat sig ointresserad av kompetensutvecklingen, och detta är numera en skrift där jag i ett allra första utkast har utvecklat min syn på lokförarsituationen.

Ted Ernhill