# Politik 2017
20170115 Flyktingar och nu dags för återvändande för att behålla solidariteten

# Politik 2016 en bit ned på sidan
.
Midsommartid 2016, mer politik
Brexit
Sverigedemokraterna
Pensionskomplexet och bögar som döljer dåliga jobb
Kulturdilemmat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20170115 Flyktingar och nu dags för återvändande för att behålla solidariteten

I ett nötskal politik i 30 år, allmänt betraktande

Utifrån lokalt perspektiv.

Minnes-flachar till min barndom triggade av dagens samhällsklimat

Det är uppenbart nu att kapitalismen som vanligt har tagit tillfället i luften vilket iockförsig är riktigt. Men denna gång är det den dåliga kapitalismen som gjort det. De har utnyttjat den oreglerade invandringen som spelbrickor för att fejka fram en konstlad marknad , främst symboliserad genom byggboomen.

De bryr sig inte ett dugg om flyktingincitamentet vilket märks tydligast bland Moderaterna som enbart talar om integrering numera.

I detta träsk har Miljöpartiet varit duktiga idioter med sin syn på världen utifrån en 12-årings nivå.

Jag brukar säga att vi numera har ett nytt begrepp, superfascister, en nivå som går längre i mångt och mycket än vad Nazisterna gjorde. Tänker på den totala undfallenheten mot Mindre Asiens stambefolkningar med det Muslimska som en front, likaså folk från det inre Asien och Afrika.

Dock är superfascismen lättast att greppa om man håller sig till Mindre Asien. Fördrivningen och mördandet av Kristna överstiger Nazisternas utrotning av Judarna i Tyskland. Man ska inte heller glömma att det var Araber som gav Hitler rådet att elda upp Judarna, detta är enkelt att verifiera från flera källor.

Vill man bekräfta ytterligare kan sommartid en promenad längs Sibbarpsstranden mellan Limhamn och brofästet vara givande, jag ser stamsamhället där precis allt är möjligt.

Så varför har medelklassen inte reagerat, tja, jag tycker de ingår i ett stamsamhälle, man behöver bara slå på TV.n läsa mainstreamtidningar, studera rättsfall, m.m. för att se en slags intressegemenskap, mer.

Hur kan de komma undan då ?
Allt för många av vanligt folk håller inte koll på samhällsfrågorna, söker inte information från olika platser, tar inte in vad de ser, alltså lathet. Då blir resultatet att medelklass med tiden slöar till.
Deta är naturligtvis inget som kommit på en dag, utan en process som varat 30 - 40 år någonting. Det har utbildats en symbios mellan medelklass och vanligt folk (vanligt folk vilket fånigt ord men kommer inte på något bättre) som utnyttjar de sociala systemen och medelklass som inte kollar upp detta och därmed kan ta sig friheter. Mer om detta på andra ställen i denna hemsida.

När de blir ifrågasatta kommer Nazistkortet fram, hjälper inte det kommer rasistkortet fram. Andra kort är kultur, allas lika värde, integration, m.m.

Alla dessa kort har om man tittar lite noggrannare en förmåga att slå tillbaka, de ljuger alltså, vi som gjort vår hemläxa kan säga att de står för motsatserna till vad de ger sig ut för att vara.

I sin yttersta konsekvens innebär detta att de är massmördare, det är alltså inte några normala bus som florerar utan bus där insatserna är väldigt många människoliv, bara psykopater gör så här.

Allt för att bevara ett behagligt liv.

I dag 2017 har det lugnat ned sig så pass mycket att de som utgett sig som flyktingar kan återvända. Det är helt enligt traditionen vi har för att ställa upp och dra vårt strå till stacken för att hjälpa till när andra har det svårt.
Andra världskriget är ju det tydliga exemplet, här återvände de allra flesta och byggde upp sina länder igen. Resultatet blev synnerligen lyckat. Polen engelska Wikipedia tycker jag beskriver detta utmärkt.

Den stora insatsen ligger kanske inte i det fysiska välbefinnandet utan istället den själsliga delen. Folk vet att de bara är på flykt undan ett akut läge och förväntas därefter återvända, då vet alla vad som gäller och tänker till i termer av att vara delaktiga i ett återuppbyggande, detta är poängen.
Nu gör vi precis tvärtom, vilket kostar miljoner människoliv som jag nämnt.
Folket som kommer hit blir inte ifrågasatta över deras klan, stamsamhälle, där horisonten slutar med på sin höjd stammens intresse. På toppen av detta kommer religionen, den Muslimska som får vår hednatid att framstå som tämligen civiliserad.
Vidare har de sk. flyktingarna direktkontakt med sina hemländer där signalerna mångfaldigas i extrema proportioner.

Krigssituationen i Mindre Asien är numera erkänt som stamkrig med säg 10 olika intressegrupper, därför blir det inte fred och de som inte vill medverka till att ge signaler att stamsamhället inte fungerar gör sig skyldiga till massmord, alltså vår så gulliga och trevliga medelklass.

Massmorden mångfaldigas om vi betänker att kriser återkommer regelbundet, något som  den dåliga kapitalismen,
mer om detta, är väl medvetna om apropå vad jag skrivit ovan, (det känns lite som om oroligheter kommer lite väl regelbundet...) om några år kommer det en ny flyktingström. Ska vi säga att det är totalstopp därför att flyktingarna som kommit  2012-2017 har permanenta uppehållstillstånd och nu fått hit sina stora familjer.
Det är massmord och därutöver fel signalgivande som ytterligare fyller på massmorden.
Med det är också manna för den lågbegåvade kapitalismen som ånyo kan fejka en bostadsbubbla och massor med andra "nödvändiga" verksamheter. Speciellt som fördelarna just försvunnit från nuvarande fejkade befolkningsökning då några år förflutit.

Ska vi då än än gång behöva lyssna på samma fraser som nu serveras och än än gång se vissa berika sig ?
Alltså ska vi bli blåsta igen.
Ett sätt att visa på verklig solidaritet och att rädda människoliv är att nu 2017 sätta ned foten och återbörda flyktingarna.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Midsommartid 2016, mer politik

För de som har gjort sin hemläxa är det mesta jag skriver upprepningar, men kanske blir det något tillskott ändå.

Nu för tiden passerar jag Lund med ett jätteleende, även om det dock kan det fastna i halsen. Jag tänker på politiska - flykting - definitionen.
Det är jag medskyldig till




Bilder från SSU lokalen från tiden där flyktingprinciperna föddes, övre bilden, i bakgrunden längst till vänster säger allt.
Alltså något helt annat än det sanslösa missbruk av begreppet som numera florerar.
Begreppet kom till under 1970 talet när det som i bilden var Chile , Spanien, Sydafrika , Tjeckoslovakien
och liknande som dominerade. Då förutsattes det att flyktingarna på något sätt varit aktiva politiskt och därför var tvungna att fly.
I detta läge kunde vi kosta på oss att bjuda en handfull människor på pensioner (se garantipension längst ned i stycket),  där de räknas som om de bott i Sverige i hela sitt liv, likaså barnbidraget ( se tabellen flerbarnstillägg en bit ned) och andra trygghetsbastioner som vi bygger upp med livslångt arbete.

Exemplet Malmö
Numera 2015-2016 , speciellt från augusti 2015 till december 2015 räknar jag i enbart Malmö central i snitt 100 personer som kommer in i landet, 100 pers. x 24 h x 365 dagar = 876 000 människor, enbart via Malmö central. Siffrorna intygas av tjänstgörande poliser, vakter, tågvärdar , lokförare och andra som verkligen ser detta under hela dygnets tider.
Tja, 10 januari 2016 är  ID kontroller införda som innebär 35° timmers extratid att resa in i Sverige, ofta mer, numera har inflyttningen sjunkit, men det läcker fortfarande en hel del. 15 000 officiella siffror t.o.m. maj 2016, jag tror det är betydligt fler.
Här i Limhamn, speciellt längs stranden mot Öresundsbron. har det exploderat med Arabiska människor denna sommar 2016, en mycket stor ökning av folk från andra världsdelar just den senaste tiden ser jag överallt. Man är i minoritet numera.
Den springande punkten är naturligtvis den ekonomiska där medelmåttor ser lätta pengar i den ohejdade invandringen.
Malmö har sedan många år en befolkningsprofil med 50 % Svenskar och invandrare, lite olika beroende hur man väljer att tolka uppgifter. Sista året tror jag att invandrardelen stigit en hel del, det är upp till var och en att göra sina uppskattningar utifrån hur det ser ut i de olika delarna.
Att Malmö inte klarar detta vare sig kulturellt eller ekonomiskt är numera uppenbart då resten av Sverige bidrar med 5 - 10 miljoner kronor årligen, till detta ska läggas ett antal miljarder som går in i kommunen genom alla offentliga inrättningar som sjukhus, utbildningar ( en siffra från luften 30 000 elever med studiemedel x 10 000 kr x 10 månader = 3 miljarder kr bara här), administration o.s.v. säg att det blir ytterligare 10 miljarder per år. Vad händer den dagen resten av landet reagerar mot detta.
Redan under tidigt 1970 tal då jag bodde i Jönköping kunde jag läsa att korruption var utbredd i Malmö bland etablerade vanliga människor, alltså femte generationens räknat utifrån när socialdemokraternas grundare August palm var aktiv i Malmö, en situation lik talesättet om företag, första generationen bygger upp, andra generationen förvaltar och tredje generationen förstör.
Jag läste om att det var satt i system att grupper av som jag tror vanliga arbetare, bland de löneledande i Sverige om de jobbade på Kockums varv, tog ut skilsmässa och skrev sig på samma lägenhet, detta var tabu att göra någonting åt. Det finns fler saker att ta upp.
Numera ser man väldigt mycket lyxkonsumtion i Sveriges fattigaste ? stad som exklusiva modeller av statussportbilar där jag inte kan förstå hur deras ägare har råd för att ta ett exempel.
Som om inte detta vore nog känns inte promenaderna i området inspirerande längre då man numera hör arabiska med tillhörande vibbar väl så mycket som de Svenska och då bor jag i den valbesuttna delen av Malmö.

Som sagt de Svenska vibbarna är tråkiga,  men det ursäktar inte att öka befolkningen på ett otillfredsställande sätt. Talesättet, att två fel gör ett rätt, kan jag intyga är aktuellt i dagens läge.
Denna miljö där folk och politiker kan leka med andras pengar har visat sig vara en utmärkt plantskola för åtminstone två av kommunalråden samt socialdemokraternas partisekreterare att nu i dagarna, försommar 2016, bli kallade till Stockholm för jobb inkluderande hela landet samt att åka ut internationellt för att visa på sin förträfflighet.
En historia om korruption som jag ser det.

Åter till dagens invandring
Detta extrema missbruk av invandringsregelverk och Svenskar som vill göra lätta pengar samt inte minst kvinnor som vill bli uppvaktade, ibland är en spade en spade, skapar ett samhälle med ghetton. Ser detta så mycket när jag är ute i samhället.
Jag är övertygad att vår medelklass och överklass, alla de som lever av att hantera folk har ett desperat behov av att bara behövda, annars blir det inga inkomster och lika viktigt att ha en underklass att se ned på, att sitta i det trygga hemmet och rysa över hemskheter som förekommer bland det enkla folket och därigenom få känna sig utvalda och känna en extra kick i det välmående bostadsområdet samt förstås kicken av att tillhöra det bättre folket. Det måste importeras in underklassmänniskor för att detta borgerliga överklassystem ska kunna fungera.

Så åter till 1970 talets definition av politisk - flykting. Vi som var unga då köpte detta resonemang i 1970 talets situation och naturligtvis hittar begreppet raskt in i universitetsvärlden och blir referens när ungdomarna ska utbildas, nu är dessa ungdomar i 60 årsåldern och i sina karriärers blomma och förfäktar självklart politisk-flyktingbegreppet än i dag.
De lever i en värld där tiden i åtminstone detta sammanhang står still, ett stamsamhälle och dagens ungdomar lär sig glatt 1970 talets definition av 60 åringarna som sitter i bekväma positioner.
Ack ja, så kan det gå när inte haspen är på.

En snabbtitt ut i världen.


En tidningshög som heter duga FT och TE 160502-160615 högen består till 30 % av bilagor , house & garden, how to spend it, property.
Det är en liberal dagstidning och ett magasin, båda läses av de som har mycket liberala uppfattningar om invandring i västvärlden. Jaha så då lever de naturligtvis upp till detta då de tydligen ska tillhöra kretsen av människor som förvaltar världens pengar inklusive våra pensionsfonder. Nja, bilagorna är en extremstudie i the white flight men med lite cherrypicking. Inträdesbiljetten börjar på 1 M € följt av 1,5M€, 2M€, 15M€, 20M€ vad gäller property, resedelarna är inte tänka till områden med den mångfald som vi blir indoktrinerade att gilla, nix här är det exklusivitet som gäller med obrutna horisonter av Gudomlig natur. Konsumtions delarna i bilagorna  har en förmåga att vara så dyr att det istället handlar om statusmarkeringar med oanvändbara prylar.

Åter till Sverige
Man kan roa sig att hitta sifferuppgifter i varierande källor och genom att iaktta omgivningen och fundera på olika  siffervärlden som kan varieras efter behag i ett lite riggat tabellsystem, exel, neooffice eller liknande. Det är riktigt tankeväckande.

   antal personer  kr per månad     månader                   kr per år  objekt
500 000 10 000 12 60 000 000 000  bidrag
500 000 10 000 12 60 000 000 000  boende, 2000kr/dygn - ?
500 000 5 000 12 30 000 000 000  hälsa
500 000 2 000 12 12 000 000 000  transport
100 000 14 000 12 16 800 000 000   pensioner
100 000 10 000 12 12 000 000 000  barnbidrag
500 000 5 000 12 30 000 000 000  utbildning
500 000 5 000 12 30 000 000 000  administration
500 000 30 000 0 15 000 000 000  utvisningskostnader
1 000 83 000 12 996 000 000  poliser gränsbevakning
1 000 70 000 12 840 000 000  poliser kriminalitet
18 000 2 000 12 432 000 000  pendlingsolägenheter M-Kmn
3 000 000 25 000 12 900 000 000 000  the white flight
500 000
12 0  fylla i efter behag
500 000
12 0
500 000
12 0
500 000
12 0
500 000
12 0
500 000
12 0



1 168 068 000 000 summa



1 226 471 400 000 x 5 % ränta



12 264 714 000 000 x 10 år








306 618 per pers. om 4 000 000 arbetande per/år
Förmodar att det är sådana här utsvävningar som räknas som ökande BNP.
Finns det verkligen inget bättre sätt att öka BNP ?
Det behövs inte mycket fantasi för att se vilka som tjänar på dessa extrautgifter.

Banker och penninginstitut med ett enormt ökande lånebehov, Svenska staten som behöver låna stora summor, administrationen som sköter allt detta handläggare , byggnadsfirmor vi har ju en fejkad bostadskris där det fattas 450 000 bostäder vilket råkar sammanfalla med mina uppskattade siffror, fastighetsbranschen, Bert Karlsson och hans kollegor, polisjobb, rättsväsende, advokatbyråer, tulljobb, kommunikationer, skolor med privata och offentliga aktörer, sjukvård i privat regi, äldreomsorg i privat regi, privata sjukförsäkringar. privat barnomsorg.
Detta måste vara det i särklass sämsta sättet att "hålla igång hjulen".
Det obehagliga är att alla de som nu väntar på besked om uppehållstillstånd förmodligen får stanna, åtminstone moderaterna säger det rätt ut.och jag tar för givet att de övriga partierna , förutom Sverigedemokraterna, är inne på samma sak. De resonerar nog att de som kommit in är ett ganska lagom antal för att fejka fram enkla pengar , skapa ghetton och att medelsvenssons smärtgräns är nådd. En ren bluff.

Och vid det här laget så har de stora aktörerna tackat sina nickedockor i politiken, Moderatledaren Reinfeldt fick jobb på Merrill Lynch bank, Anders Borg finansministern jobb på WEF,  Göran Karlsson jobb  på USA företaget JKl för att ta ett par exempel. Det skulle vara kul att se en längre lista..
I stället för en rejäl lista blir det lite befolkningssiffror.
år befolkning ökning p/år kommentarer
1986 8 369 819

1987 8 397 783 27 964
1988 8 436 456 38 673
1989 8 492 894 56 438
1990 8 558 774 65 880
1991 8 617 333 58 559
1992 8 668 033 50 700
1993 8 718 521 50 488
1994 8 780 673 62 152
1995 8 826 932 46 259
1996 8 840 997 14 065
1997 8 846 062 5 065
1998 8 850 973 4 911
1999 8 857 873 6 900
2000 8 872 103 14 230
2001 8 895 950 23 847
2002 8 924 944 28 994
2003 8 958 212 33 268
2004 8 993 532 35 320
2005 9 029 573 36 041
2006 9 080 504 50 931 valår, borgerlig regering, invandringen fördubblas
2007 9 148 092 67 588
2008 9 219 637 71 545
2009 9 298 514 78 877
2010 9 415 570 117 056
2011 9 482 855 67 285
2012 9 555 893 73 038
2013 9 644 864 88 971
2014 9 747 355 102 491 valår, Socialdemokrater & Miljöpartiet, invandringsexplosion
2015 9 851 017 103 662
2016 10 500 000 648 983 Min uppskattning. SCB anger med ej bokförda invandrare 10,2-10,3 miljoner ungefär
Det är förvånande att invandringen exploderat under borgerligt styre, det finns en hel det ute på nätet om detta med namn på de inblandade politikerna.
På 60 år har invånarantalet i Sverige ökat med 50 %.
Sverige har ett födelsetal på 1,8 vilket gör att befolkningen står stilla, eller minskar lite, befolkningsökningen i detta perspektiv blir lite svår att förklara.
Vi hör från de styrande att ett skäl till import av människor ska vara behovet av personal till äldreomsorg och liknande. Jag ställer mig tveksam till detta eftersom vi fram till valet 2006 nästan dagligen fick veta att runt 1,5 Miljoner saknar jobb. Efter valet har det varit tyst om detta det är hopplöst att hitta statistik på totala utanförskapet, vart har de tagit vägen, har det skapats jobb för alla dessa.
Ett par tre hundra tusen verkar ha fått jobb av något slag. Att tystnaden är så kompakt då den förra borgerliga regeringen ville visa på en lyckad politik är förståeligt.
Numera  från  september 2014 är det socialdemokraterna som har stafettpinnen med samma intresse.
Det finns folk är min åsikt.
En tämligen begränsad invandring  - utvandrings balans skulle räcka till för att alla ska vara nöjda.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Brexit

I dag 23 juni 2016 Brexit, var i London första helgen i Mars efter nästan en vecka där hittade jag brexitstämningen i bildform, Muslims Arabisk överklass med en del av förmögenheten i guld på armen i kontrast mot Engelska människor som får göra skitjobbet med att hålla isär de olika stammarna i mindre Asien. i skrivande stund kl:0904 tror jag att det blir Brexit.
160701 jajamen det blev Brexit, jag trodde att mordet några dagar före valet på Jo Cox labourparlamentsledamot kanske skulle påverka så mycket att remainsidan skulle vinna. Tänker på Palmemordet som gjorde att socialdemokraterna vann nästa val. Uppenbarligen är det skillnad på Engelsmän och Svenskar, i Sverige skulle mordet räckt för att folk skulle rösta av sympati för denna tragiska händelse. Utan mordet hade nog trots allt brexitsidan vunnit ännu mer.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sverigedemokraterna

Fysikens mål att hitta en enda elegant ekvation som beskriver allting.
Fixat inom politiken med Sverigedemokraterna.
De står för denna eleganta ekvation.

Sverigedemokraterna är de ursprungliga socialdemokraterna, lite lätt överdrivet visserligen men i huvudsak korrekt.
Sedan socialdemokraterna bildandes för sådär 6 generationer sedan har partiet bytt skepnad och förstås folk, då är det  inte förvånande att inte allt är till det positiva.
Intelligensen numera tycker jag mig finna inom Sverigedemokraterna och likasinnade partier i omvärlden. Att titta på ledarna i de flesta av systerpartierna är imponerande, likaså att SD såvitt jag förstått har en quinna som är den enda som skrivit fullt på högskoleprovet (tror jag). Detta tycker jag mer än väl väger upp att det också finns många outbildade inom SD.
Däremot andra partier, i synnerhet socialdemokraterna är medelmåttornas tummelplats och en karriärstege inom partiet och olika förvaltningar.
En process jag hängt upp mig på är det fula utnyttjandet av våra trygghetssystem till mutor för att bibehålla status Q och naturligtvis även få ett politiskt underlag till bra jobb resor och annat som ingår i komplexet.
De nuvarande ledarna stadsministern Stefan Löfven har ett förflutet inom fackföreningsrörelsen Metall, jag har en stark känsla att han tillhör arkitekterna vad gäller att utnyttja utbildningssystemet för pengatvätt till sina medlemmar, alltså en kultur där all livets vidareutbildning sker med i dagligt tal AMS utbildning, en samhällsklass som inte behöver ta ansvar för sin utveckling, vidare för vi ju alla krämpor med tiden här har han med sina kompisar mjölkat de seriösa människorna in absurdum genom att via gummilagar och symtom som ger folk fallskärmsavtal i klass med de omtalade direktörerna i vissa bolag. Man räknar även in övertid i bidragsdelen, en omöjlig logik då den som känner problem med hälsan naturligtvis som en första åtgärd slopar övertiden. Summa summarum hamnar vi i läget med 1,5 Miljoner människor utanför arbetsmarknaden som jag skriver om här på sidan. En förutsättning att genomdriva detta är att ha koll på utbildningen. Margot Wallström satt utbildningsminister när detta florerade som mest.
Socialdemokratkomplexet har sin logik att stifta lagar och avtal, man hittar ofta formuleringar som "du kan få....massor av pengar, utbildning o.s.v....." istället för ett mer bestämt regelverk.
Varför dessa formuleringar ? Enkelt de hämtar detta ur sin verklighet, en verklighet som består av bingolotto, travet, fotbollstipset, ishockey i den mån de har vadslagning, miljonlotteriet ( vilka har suttit i deras styrelse?) och likande.
Här finns du kan vinna.... logiken, fast denna gång i helt fel sammanhang. Man måste skilja på nöje och allvar.
Priset för detta var , och är kanske ? , att de måste ta död på gamla och seriöst sjuka, vanvården började på allvar när stöldturnén kom igång på allvar under 1980 talet och framåt ett eller ett par årtionden, jag har inga uppgifter om detta.
När väljarna till slut fick nog så försvann det socialdemokratiska komplexet från makten 2006 för att ersättas av det borgerliga som lovade att skärpa upp regelverket, lite att sätta bocken som trädgårdsmästare, men till slut blir folk desperata.
Här är nog en av anledningarna att Sverigedemokraterna fått vind i seglen.
Lite senare är det naturligtvis  immigrationen som dominerar, inte utan anledning för att uttrycka sig milt.

Så till ekvationen igen.

Upp till en mycket stor nivå 35%
Den ohejdade invandringen.
Obildade Svenskar, mest män som jobbar på effektivt och duktigt för att få upp invandringseländet på dagordningen.
Svenskar som ser elefanten i rummet.
Svenskar som inte lever av invandringseländet.
Renodling av de politiska frågorna.
Många som tillhör den högsta intelligensen söker sig till SD.
Rättsskipningen som nu har stora brister.
SD tar tag i sociala tryggheten med korrekta regelverk och fungerande skolor , äldreomsorg och liknande.

Och senare ned till 5 %.
Sammankopplas med tråkiga Svenskar, mest män.
Kulturnivå tråkig.
Svårt hitta folk som vill bidra till samhället med ovanstående i bagaget. Det lär bli ifrågasättande av kulturnivån ute i landet för att locka till sig folk med bra kompetenser.
När väl SD frågorna genomförts kan rutinmänniskorna ta över.
Det är sannolikt att SD kommer att mjukna i sina ideal, detta bildar grogrund för nästa parti som kommer att lägga ribban betydligt högre vad gäller invandringskomplexet, återvändande och byggande av läger för de som inte återvänder.
Sverigedemokraterna uttrycker sig väldigt vagt vad gäller återvändandet av flyktingar när det lugnar ned sig i deras länder, faktiskt ingenting alls om återvändande, se deras partiprogram, här.

En självreglerande process, riktigt elegant.

Detta är naturligtvis lite provocerande, det kan bli att SD kommer att ligga kvar på en hög nivå under lång tid, vi får se.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensionskomplexet och bögar som döljer dåliga jobb

Kanske en början till ett obegripligt pensionssystem kan vara en tradition på 1970-1890 talet att skriva gummilagar för att kunna tänja på dessa på lämpligt sätt Carl Lidbom lär ha varit en begåvning på detta.
Visserligen är vi nog inte unika här, fast man funderar ändå.
Hur som helst så är det förvånansvärt svårt att få inblickar i hur det ser ut med pensionerna på det enskilda planet. Här har pensionskomplexet en del att lära av banken där man när som helst kan få ut ett grått tråkigt omodernt designat tabelldokument i exel , en snygg lista på hur pengarna kommer och går. Fast det är ett osexigt dokument,så det lär väl inte attrahera alla.
När jag vänder mig till min fackliga organisation om pensionsfrågor har jag har haft en otrolig förmåga att ta emot designkorrekta mail tre dagar senare med innehåll att vi minsann värnar om sexuella minoriteter och då vi klarar att framhålla att bögar är lika mycket värda innebär det att vi står över alla misstankar om att inte  göra ett bra jobb.
De som tillhör en sexuell minoritet borde noga fundera på om de kan vara utnyttjade till att fronta för organisationer som inte är upp till att göra sitt jobb.
Fackföreningsorganisationen som jag är med i är en av Sveriges största borde skärpa till sig så att de slipper att några dagar efter man frågat om pensionsregelverk maila tillbaka och istället för att finna intressanta pensionskunskaper visat bögflaggan med allmänna fraser.
Detta har hänt flera gånger, har jag fått hybris ?
En tjänstemannaorganisation med medlemmar som är matematiker, fysiker, statistiker och liknande har kompetensen, vad är det jag inte förstått ?

Jag har börjat kolla lite på fonderna  man har genom tjänstepensionerna, här har visserligen åtminstone AMS ( håller på att kolla andra fonder) gett möjlighet att bygga en tabell, om man jobbar lite får man fram den efterfrågade tabellen, dock skulle kompletteringar med fler uppgifter om var pengarna kommer ifrån vara ovärderligt.
Att upptäcka att det sannolikt är minus - räntan 2015-2016 som nu gör att fonderna för första gången går back är en upplevelse. Men fortfarande saknas överblicken. Jag mailade och frågade om detta, vad hände, javisst två veckor efter kom ett mail med glada pensionärer med tindrande ögon som glatt vinkar att här är allt bara bra, jag måste ha fått hybris, eller är det tillfälligheter.

Då jag haft förmånen att vara hemma med full lön (tack gamla jobbet), samt under ett par dagar under semestern har jag satt mig in i pensionsfrågekomplexet, resultat ett 1/2 A4 i tabellform med pensionsuppgifterna i sammandrag.
Vad skulle inte ett eller flera proffs kunnat åstadkomma ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulturdilemmat

Delikat sak, länder som Tyskland, GB, Frankrike har större lönespridning, till för ganska nyligen hade de omkring 30 % av arbetskraften arbetande för 50 kr/h. Lönen har höjts lite nu.
Det heter "money talks" och jag upplever att kulturen, utelivet är mer sprudlande i länder där de som inte är intresserade kan vara med och påverka på samma sätt som i Sverige där jämlikheten är mer utbredd. Det är tillämpad demokrati och jag väljer att vara med där folk genom sin konsumtion påverkar samhället i den riktning jag föredrar. Fortsättning följer