Vi har sedan några år haft ett rejält inflöde av invandrare, periodvis ett obegränsat inflöde.

Man ser här i Malmö att samhället på alla plan förändrat sig. En förändring som jag personligen tror har att göra med samhällsomvandlingen är det (som jag tror) ökade sjuktalet på jobbet, minst två förmodligen fler hjärtinfarkter. Många som tar ledigt för att plugga andra som slutar. En ökad personalomsättning. Väldigt mycket utbildningar som torde bero på mer än att bara kompensera för naturliga förändringar. Mycket svårt att hitta personal jul och nyår. Kanske resulterade i något inställt tåg. En desperat märkesutbildning i höstas anordnad av huvudarbetsgivaren, ett konsultjobb där personalen ska bli inpiskade till att vara nyttiga idioter,
Jag lämnade detta efter halva dagen. Huvudarbetsgivaren är samma som har hand om sjukvård, utbildning, forskning o.s.v.
På toppen av det hela tycker åtminstone jag att utarmningen  i stadskärnorna ökat betydligt sista tiden, en utarmning som inte är inspirerande och förstås påverkar negativt då man måste vistas i denna miljö.

I allt detta tycker jag det är en zombiesituation, folk pratar inte om något intressant alls och alla lever i sina bubblor. En riktigt oinspirerad situation.

Detta är tecken som är allvarliga, vi har nu ett samhälle där uppenbara problem verkligen står skrivet på väggen i neonskrift och folk går bara in i sina små bubblor. Det är detsamma som att frånsäga sig den civiliserade människonivån. Vad återstår då ?