Väråsen
Den här platsen tror vi var en utgångspunkt för leden som gick mot Falköpingshållet.
Som framgår av kartan skissar vi på att leden från Hästakällan och Långåsen grenar sig och de som skulle västerut valde kanske denna led som rundar kullen på nedsidan ungefär där nuvarande vägar går, på några 100 m är vägen bortodlad men i stora drag följde nog leden  nuvarande väg.
Mer uppgifter.
Färdväg genom dalen.
Genom en djup ravin som påminner om en rejäl hålväg.
Kulle med brunn och borglämning
Lite magert med bilder för tillfället endast  två från Väråsen