Längst ned i dalen
Längst ned i dalen, man kan ana att detta kanske är en gammal hålväg.
Mot andra hållet.