Ätranleden mot Viskan

Ätranleden har ungefär halvvägs, lite söder om Redvägsområdet delat sig mot Viskan och kusten samt västerut mot Nylödöse (Göteborg). Det framgår av kartan att denna vägkorsning också var en vägförbindelse från Jönköping.
I dessa vägkorsningstrakter delade sig lederna också mot södra Småland och Laganstigen.

De olika vägsträckningarna finns här. Under stenåldern var detta den största leden in i Västergötlands inland, fornfynden tyder på det. Man kan ändå spekulera om inte Ätranleden hade minst lika stor betydelse, upp till var och en att fundera.

Från en utflykt till trakterna av Holsljunga mitt i den gamla färdleden, här finns en hel del lämningar, på utflykten rörde sig diskussionerna mest om fynd från bronsåldern. Vi blickar ned mot fyndplatsen en mosse som borde varit en offerplats så här halvvägs inne i de djupa och ogästvänliga skogarna och gränstrakterna. I förgrunden ligger det ett flertal stenhögar, dessa är fornminnen som finns beskrivna. Notera att namnet Vännebo ska komma från att en Dansk kung blivit begravd här enligt anteckningarna, vidare att en rest sten ska ha stulits från högen för att hamna som i grunden på ett sågverk. 

 Historiskt/Stor karta fardvagarna/mot Viskan/Vännebo stensättning.pdf

  Inte långt från fyndplatsen vi studerade finns dessa hålvägar, som synes är de väl använda.  

Hålvägen passerar mellan flera bronsåldersrösen, de som byggde dessa flertusenåriga monument ville markera sin status och revir, därav placeringen mitt i vägen.
     

 


Från en gammal väg mellan Viskan och Ätran, Öxabäck, mänskligt att döma torde färdvägen gått ganska lika som dagens mindre vägar mellan ådalarna. Stenbron har jag för mig är från 1700 talen men man får tro att denna typ av bro funnits längre tillbaka, enligt riksantikvarieämbetet kan den gå tillbaka till järnåldern. Ovan något nyare modell från 1830 enligt riksantikvarieämbetet. Ska också nämnas att i trakterna av Björketorp lite söder om Örestenområdet har många fynd gjorts som ger näring år Viskadalen som mycket gammal färdled.
   
 

Öresten i Viskadalen vid samhället Kinna

från Öresten

Från Öresten