Mitt engagemang i Svensk Landroverklubb

Då jag är intresserad av kombination, bilar, utflykter, samhälle och trevliga människor  har det tett sig naturligt att engagera mig i Svensk Landroverklubb , en sammanslutning  där man träffar intressanta människor från alla möjliga miljöer. Inspirerande.

 

Klubbens webbadress.  http://www.slrk.org/

Mitt uppdrag.   Ansvarar för bil/jeep körningsfrågor, i ett helhetsperspektiv      se även,  våra kulturskatter

 

 

Det kan te sig lite underligt att satsa på en gammal biltyp  som är konstruerad för minst 50 år sedan . Jag planerar att i framtiden sälja bilen eller att använda den som cigarrum , friggebod, hobbyfordon eller vedhämtningsfordon. 

Tyvärr är det omöjligt att hitta en bil som uppfyller elementära krav på , bränsleekonomi, helhetsekonomi, komfort, användarbarhet, sammanfattningsvis en bra bruksbil. När det kommer nya bilmodeller av bruksbilskaraktär ökar de i vikt , yta , motorstorlek, andel lyxdetaljer samt ömtåliga konstruktioner som gör bilen fullständigt oanvändbar. Visserligen går utvecklingen framåt rejält, men den går  åt olika håll det är vanliga bilar som drar nytta av utvecklingen

Varför detta ?
a# Politiska regelverk där det konsekvent missas när det gäller att via avgifter styra bilparkens utvecklande mot bra mål. Under lågkonjunkturen i början av 1990 talet fanns alla förutsättningar då folk inte hade börjat köpa på sig tämligen dåliga bilfordon sk stadsjeepar osv.. Då fanns även alla fakta och tendenser för att på ett tidigt stadium förutsäga bilutvecklingen. Det är som vanligt att lite mer än hälften av politikerna behöver  15 års eftersläpning för att förstå händelseförlopp.

b# Tidningars, massmedias sk. biltester speciellt sk. Jeepfordonstester. .De underblåser bara billiga myter. I princip är alla dessa tester  fejkade.

c# För billigt bränsle i USA,  biltillverkarna anpassar ju sina bilmodeller till den stora marknaden. Nu år 2004 när bränslet blivit dyrare kommer det helt plötsligt upp bättre fordon. Kanske framförallt på 4wd sidan, här kan det skönjas nästan revolutionerande förbättringar nu när incitamenten äntligen kommit.

d# Symbios mellan bilutvecklare och konsumenter förstås, jag är kanske lite väl fodrande vid bilval, dock så köps det bilar med åtföljande stora kapitalkostnader, service, reparationer och drivmedel för ofattbara summor totalt, där drömmar och förväntningar förhoppningsvis ska uppfyllas. Jag tolkar allt detta som att det inte är bara jag som söker mer utvecklade produkter.

e# Intressant länk,  hoppas den blir kvar ett  tag  kostad service  Kostnaderna för bara detta moment motsvarar 1 dl bränsle per mil.
Då man räknar på helhetsekonomin, inser man att det finns ett och annat att fundera på. Lägg därtill de kostnader som förorsakas av skador uppkomna vid användande speciellt i lite mer krävande sammanhang.