Privatisering av strandområdena i Umeå

P- eländet  

Ett inlägg om hur Umeå borde utvecklas

Umeå är en stad nära kusten , för de flesta är då kusten ett självklart resmål för rekreation och bad .
Speciellt viktigt eftersom staden förmodas locka människor till verksamheter som kräver folk som har krav på kvalitén i tillvaron.

Folksjälen har emellertid accepterat att  så gott som alla attraktiva platser där det finns badstrand  numera är privatiserade.

Inte så klumpigt som i Sydafrika , istället har det införts parkeringsförbud. Det är en kultur som är typisk för en grupp av" vanligt etablerat folk "  som genom det politiska har tillåtits att bre ut sig på ett tråkigt sätt. Ett  tänkande från Orwells framtidsberättelser  med ett synsätt där vissa ska ha mer rättigheter därför att de är mer demokratiska.

Jag råkade ut för P- böter  sommaren 2003 , jag valde att pröva detta i rätten. Efter rättegångsförhandling drogs parkeringsböterna tillbaka. Saken är nämligen den att sommarstugeägarna bötfäller bilar som står parkerade på Kommunens mark.

Det är för det mesta skattebetalarna som bygger vägar till de attraktiva platserna och vi  lämnar även rejäla bidrag till vägarna .

Sommarstugeägarna kan endast förhindra parkering på vägen och i vägrenen. ( Hur skulle det se ut om vi som bor i Stan skulle förbjuda folk att parkera på våra gator ?)

Enligt Naturvårdsverket är det tillåtet att parkera  " i anslutning till väg " alltså tillåtet att parkera utanför vägen .

 

P - böteslappen

Protokoll från sommarstugeföreningen där det uttryckligen sägs att området ska privatiseras.

Karta, original från vägens bildande, observera att det finns angivet p - plats. Samt att marken inte tillhör sommarstugeägarna.

Tidningsartikel i Västerbottens Kuriren.

Mannen på cykeln är utskickad för att klä markstölden i en akademisk skrud. Beklämmande.

Tidningsartikel i Västerbottens Kuriren

Tidningsartikel i Västerbottens Kuriren

P förbudsskylten, ger ej upplysning om att det är ok att parkera utanför vägen

Gott om plats.

Från havet, gott om plats.

En attraktiv plats även på vintern.

När det passar går det bra att parkera hur som helst. Från Noliamässan inne i stan, full anarki under 10 dagar, samma tidsperspektiv som de intensiva baddagarna på sommaren ute vid kusten

Falkenberg, inga problem, samarbete.

Halmstad, tillgång för alla.

Halmstad, inga sommarstugor på de mest attraktiva platserna , gott om p platser.

Falkenberg , frihet under ansvar, självklara begrepp.

Ett inlägg i Svensk Landrover klubbs webbsida på forumet för allmänna frågor strax efter parkeringen

Tillägg inlägget i Svensk Landroverklubb  

Det som verkligen räknas är att på alla sätt vaska fram pengar till stora byggprojekt som universitet operahus vägar idrottsanläggningar m.m. När det hela är klart är projekten ointressanta. De som gjort pengar på okvalificerade saker som att riva gamla kulturbyggnader, gräva grunden , köra grus, sälja prylar osv. till bl.a. nämnda projekt. återgår till det som räknas, att vegetera i en begränsad värld.

Här ett annat exempel, en trevlig cykelväg från stan ut mot havet. emellertid slutar cykelvägen när sommarstugorna tar vid , med hänvisning till den trafikerade landsvägen långt från Umeälvens vatten. För några år sedan byggdes nya vägar längs hela sträckan fram till. havet. MEN vägarna drogs INTE så att folk kan komma ut till vattnet, istället byggdes stickvägar till olika sommarstugor för att förhindra trafik av medborgarna .Dessutom var det knappast något billigare alternativ.

En kulturyttring som är intressant och som naturligtvis inte är delbar: Antingen har vi en viss kultur eller inte,  med allt vad det innebär.

 

Domstolsprotokoll

 

Naturvårdsverkets broschyr om terrängkörning 1a sidan

Naturvårdsverkets broschyr om terrängkörning 2a sidan. Med regler för parkering utanför väg.

Protokoll från sommarstugeföreningen med intressanta påståenden

Ett tack till alla de som uppmuntrat och stöttat  . Utan stöd hade det aldrig gått.

Detta med parkeringsböterna är ju en skänk från ovan för  att ge vissa kulturyttringar ett ansikte . Det finns mer att skriva om . Tom Västerbottenskuriren har i dag 040107 !!. Skrivit en  artikel på nästan en hel sida där det klagas starkt på kulturens utarmning och konstaterar att de kulturstämningar  som fanns för 10 -15 år sedan inte längre känns igen.   Om man fortsätter att titta på exempel inom Umeälvsområdet kan man med fördel studera Jaktintressenas ( 64 personer ) övertagande av fågelskyddsorådet i Umeälven . Det finns numera ca 5 st. jaktflottar och liknande anordningar permanent utplacerade i Umeälvsdeltat. Uppenbarligen är Umeälvsdeltat bara intressant när det ska viggas bidrag eller att användas som förevändning att förhindra Botniabanans framdragning. Återkommer  ev. senare med material.

Se även  länk Umedeltat