Umedeltat  
Kartor över området
 Umedeltat_karta_kommunen.jpg (58062 byte)
Botniabaneprojektets karta 
Notera att området framställs som obebyggt
Umedeltat_karta_jvg.jpg (60353 byte)
Lantmäteriets karta med 
bansträckning
Umedeltat_karta.jpg (201566 byte)
Lantmäteriets karta
Promenaden
Det utgår 40 miljoner till Umedeltat, ett besök kan då vara på sin plats. Bilden visar vägen som går längs  järnvägen och inte längs deltat, det finns ett antal stickvägar som leder ned till sommarvillorna. Det är nybyggda vägar som kom till i samband med  järnvägens ombyggnation, till kostnader som mer än väl istället hade kunnat finansiera en  utmärkt väg parallellt med Umeälven ..  04060812_Umedeltat.jpg (116813 byte)
04060813_Umedeltat.jpg (210738 byte) Detta är den enda rekommenderade vägen till Naturreservatet, inte känner man sig välkommen.
Terrängpromenad 04060815_Umedeltat.jpg (194765 byte)
04060817_Umedeltat.jpg (139444 byte) Nybyggnation inne i eller kanske precis på kanten till Reservatet stör helhetsbilden dramatiskt. 
Nybyggnation precis på gränsen till reservatet, svårt att säga om det  är inom eller utanför området  04060818_Umedeltat.jpg (194082 byte)
04060819_Umedeltat.jpg (94035 byte) Fågeltornet fin utsikt, men mitt i blickfånget finns en stor permanent placerad jaktflotte harmonin får sig en rejäl knäck inte helt lätt  att ta Umedeltat på allvar.
Nybyggd spång till fågeltornet , behövligt men ett snikbygge där gammalt trä används, om några år är spångvägen upprutten igen. Då det varit extrema stridigheter om järnvägens dragning vid deltat blir man betänksam när det inte satsas mer.  04060820_umedeltat.jpg (132805 byte)
04060821_umedeltat.jpg (193399 byte) Här tar vägen slut, blir till att orientera sig på egen hand
Kan vara schaktat inne i Natutskyddsområdet  04060822_Umedeltat.jpg (138392 byte)
04060823_Umedeltat.jpg (177657 byte) Ett nybygge alldeles på gränsen med flera terränggående fordon på tomten.
Uppenbarligen är inte folk välkomna i naturskyddsområdet. 04060824_Umedeltat.jpg (188518 byte)
04060825_Umedeltat.jpg (148688 byte) Privat väg, typiskt för exploateringen av områdets gränstrakter, 
Olaglig parkering i anslutning till den sk. gångvägen p-böter kan vara en realitet. Stickvägen är skyltad privat väg.

 

04060826_Umedeltat.jpg (158720 byte)
04060827_Umedeltat.jpg (153415 byte) Längst bort i horisonten syns den officiella parkeringen.
Den parkerade bilen, från Nederländerna , parkeringstillstånd Umeå Universitet. Vilken kategori av medborgare tillhör bilen med stor sannolikhet ? Kan det manifesteras tydligare hur viktigt det är att börja ta Umedeltat på allvar.  04060828_Umedeltat.jpg (96961 byte)
04060831_fotter_motsol.jpg (46124 byte) Efter väl förrättat värv.