Privatisering av attraktiva strandområden i Umeå, del.2

Nu har det gått ett år sedan medborgarna blivit utestängda från den populära badplatsen.

Kommunen har inte legat på latsidan, det har tagits beslut att överlåta skötseln av udden och därmed allmänningen och badplatsen till Sommarstugeföreningen.

Alltså en privatisering.

Som framgår av bifogad artikel i VK är  det Socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Holmlund som skött ärendet.
Artikeln är från presskonferens med kommunstyrelsens arbetsutskott i början av juni 2004

040604 Obbola Vitskarsudden .jpg (679198 byte)

Så här ser den privatiserade badplatsen ut nu. 

040600 Vitskarsudden hinderx DSC_2306.jpg (797747 byte)

 

 

Den här badplatsen som i alla tider varit ett självklart mål för Umeborna är ett mycket tydligt exempel på det auktoritära politrucktänkande som finns och som accelererat under de sista 10 åren.

Det är en klassisk politik där man följer minsta motståndets lag och  väljer att lyssna på de grupper som  på ett bekvämt sätt erbjuder lugn och ro för politikerna .I det här fallet en klass av etablerade knegare och lägre medelklass.

Samtidigt ska vi vara fullständigt på det klara med att en privatisering av attraktiva områden aldrig skulle kunna genomföras i en kommun  där invånarna är beredda att agera.

Se även länk Umedeltat