Området Riksväg 40 och Dumme mosse
Under nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 utkämpades strider i området. Nedanför nuvarande Statoil macken med vägkrog stod ett slag där Rantzau med Danskarna blev fördröjda och Jönköpingsborna kunde rädda sig själva och utrymma staden. Det låg då en kavelbro över Dumme Mosse som revs upp.
Vägen med kavelbron gick i ungefär samma sträckning som Ulricehamnsbanan gick, från en promenad över mossen med bilder, slutet av serien.
Om man genar från Nissastigen upp mot rv 40, i backen finns denna gamla väg, kanske den ursprungliga.

 

 


 

Milstolpen talar sitt tydliga språk , färdvägen gick här under långa tider.

På andra sidan vägen framför milstolpen låg vägkrogen, vid var tredje mil låg övernattningskrogarna eftersom det var sträckan en häst gick.

 

 

 

Krogens historia, under nordiska sjuårskriget hände det en hel del.

Bilden till höger ovan krogen, färdvägen torde gått även här, vi rör oss i tidsspann omfattande kanske flera tusen år vilket innebar att vägsträckningarna ändrat sig efter behov.
 

 

Om färdvägen gått ovan krogen kan den gått ned i denna dal för att ansluta till Nissastigen,

 

 

 

 

Inte så långt från krogen , vägen mot Angerdshestra, milsten från tidigt 1600 tal vill jag minnas, längs Nissastigen finns ganska många milstenar från denna period. Alltså bara några år efter Nordiska Sjuårskriget.

 

 

 

 

 

 

Hovmejan platsen för blockhuset, förskansningarna och slaget om "Dumme Mosse".
Platsen är väl vald då det är en rejäl uppförsbacke nedan förskansningen och avståndet några km till Dumme Mosse och kavelbron.

 

 

Riktig trollskog                      

Från slaget ? Nja....

 

Ulricehamnsbanans banvall under riksväg 40 mot Dumme Mosse

Banvallen


Andra delen