Dumme Mosse
Jaha då blev det ännu en utfärd till Dumme Mosse, första delen från parkeringsplatsen räknat.
Man kör via Jönköpings flygplats och fornminneskringlorna. Sista delen åker man på gamla Ulricehamnsbanans banvall. Därefter promenad på banvallen, första kontakten med mossen är riktigt sank, en kortare passage som numera är rejält utfylld med gamla Ulricehamnsbanans banvall.
Alla bilderna.
Så här subtilt kan det se ut, nuvarande stig på en av mossens öar, en riktigt trevlig utflyktsväg, här ser man det lilla dike som mänskligt att döma var färdvägen. Flera av bilderna från denna del av färdvägen, en av bilderna har blå vita band som indikerar att arkeologer undersökt platsen. Deras undersökningsplats var där mossen övergår till en ö några bilder visar detta område.
Överhuvudtaget följer den medeltida färdvägen den gamla banvallen tämligen lika.
Från mossens första del från banvallen en ruggig höstdag, notera andra hälften av bilderna som är tagna en försommardag, vilken skillnad.
Till höger i bilden alldeles vid skogskanten finns Britas källa och direkt från källan följer två hålvägar, det är de enda hålvägar jag funnit över denna passage, det behöver inte innebära att vägen inte gick någon annanstans men är en stark indikator.
Längst bak i bild ser det torrare ut jag åkte därför ut nästa år för att kolla området.

 
Så vänder jag mig 180 grader och tar denna bild norrut en rejäl kontrast mot bilder tagen i sommarskrud
Från banvallen norrut, mossen blir bredare och i bakgrunden breder den ut sig ännu mer. Skulle tro att de valde denna plats som den minst dåliga för att komma över mossen, speciellt som det kan varit lite torrare då, innan banvallen förändrade det hela.
Hålvägarna vittnar härom.
Detta är vad jag fann inne i skogen, en strid bäck som grenade ut sig dels rakt fram österut och en mindre del mot  banvallen och övergången enligt hålvägarna.
Det verkade inte finnas något alternativ.
Här från banvallen samma riktning som näst översta bilden, utöver den somrigare vyn går det att urskilja en förändring i mossen närmast banvallen, det sticker upp lite och kan måhända tyda på ett torrare område från början.
Banvallen fylldes ut här under 1930 talet och endast en mindre kulvert finns för vattnets passage, den mindre bäcken.
Genom årens lopp tror jag att området blivit sankare då banvallen hindrar vattnet.
Under 1500 talet var det detta område som blev en viktigt stopp för den danska krigsmakten på väg till Jönköping. Naturligtvis har kommunikationsleden gått här betydligt längre tillbaka, skulle gissa från åtminstone tidig medeltid, folkvandringstid kanske. Tidigare gissar jag på en sydligare sträckning.
Fast det finns många fornminnen här, på bilden en grav  med  med flera rösen från bronsålder.
 Britas källa från medeltid.
På bronsåldern kanske mossen var en sjö ? Eller i varjefall betydligt sankare.
Bronsåldersgraven med rösen
Hålvägssystemet alldeles ovan Britas källa mossen i bakgrunden.
Första delen