Öster om Varkullen och ledernas sträckningar
Förmodligen har vi här de allra äldsta ledernas dragningar, fältet är fritt för funderingar.

Leden från Ätradalen på dess västra sida kan här fortsatt öster om Varkullen och ned i dalen på Långåsen. Leden österifrån från Jönköpingshållet kan anslutit här då de vägfarande i så fall skulle gått torrskodda längs vattendelaren Ätran  - Flinkabäcken hela vägen.

I den mån det riktigt långt tillbaka även funnits en östlig Ätranled är denna plats det naturliga stället att ansluta på.

Gården Skatteberg som ligger precis på punkten för förenandet av lederna har ett namn som man gärna förknippar med något av tyngd.

4 km söder om Varkullen invid Vartofta - Åsaka kyrka finns mycket lämningar och en ås som påminner  om Långåsen här i Vartoftadalen.
Åsen slutar i ett vad över Ätran och överhuvut taget finns där mycket lämningar som för tankarna till en relativt central plats där folk tog sig över Ätran för att fortsätta hit på den östra sidan. Kyrkans lite märkliga placering kan ha sin förklaring med detta.

På annan plats här i Vartoftadalens färdvägshistorik nämns att man i samband med Eriksgatuleden var tvungen att passera Wartofta by, lite märkligt, gamla Wartofta by låg mellan Vartofta-Åsaka kyrka och Varkullen med platsen för ledernas förening. Stämmer inte riktigt men ger fart åt tankarna om ledens tidiga dragning via en södergående rörelse, eller menade man leden från Ätranhållet.?