Från utfärd till Ätrans källflöden Nedanför Ålleberg 080417-21.

Ätran börjar egentligen en bit nedanför riksväg 40 syd-ost om Ulricehamn. Men utifrån perspektivet inre Västergötland finns det tre källflöden strax öster om Vartofta, varav ett ligger bara några meter från Slafsans källflöde.
Lidan och Ösan (som senare blir Tidan) ligger endast på några 100 m avstånd.
Folket som cirkulerade från och till  Västkusten längs Ätran måste upplevt detta område som en mycket central plats där de direkt kunde fortsätta längs Ex. Slafsan mot Ekornavallen och Horborgasjön. Området här är så fullt med kulturminnen från alla tider att man får ta en bit i sänder.
Detta är bara ett utkast, jag har haft väldigt roligt dessa dagar även om det varit en anspänning att verkligen finna de exakta platserna för källflödena, när det var gjort kändes det riktigt magiskt att stå med tårna i början av det lilla diket som senare blir något helt annat neråt havet.
Längdmässigt finns källflödet en dryg mil syd-ost om Ulricehamn men det är en annan historia.

Karta över källflödena vid Vartofta

Förenklad karta över alla åar i området

 


(Samtliga bilder klickbara det gör enorm skillnad....)

Från Ålleberg västerut mot Falköpingssidan .I bakgrunden Mösseberg,
Kinnekulle och Billingen.
Mellan platåbergen Ligger Hornborgasjön.


Från Ålleberg syd-syd-ostlig riktning Mot Ätrans dalgång och Vartofta.


Västerut mot Gisseberget och Slafsans  och Ösans  källflöde
som börjar i samma mosse


Från Ålleberg syd-syd-ostlig riktning Mot Ätrans dalgång och Vartofta.


Från Ålleberg syd-syd-ostlig riktning Mot Ätrans dalgång och Vartofta.


Mellan Vartofta och Gisseberget.


Från banvallen numera nedlagda järnvägen Vartofta - Tidaholm.
I bakgrunden Vartoftasjön, Till vänster utloppet som blir Slafsan.
Till vänster bakom träden Vartofta gård med Ätrans andra källflöde.


Vartoftasjöns högra del. I horisonten ett fuktigt område som är det första av tre källflöden
där Ätran börjar, bara några meters differens.


Efter att jag hittat det första av tre källflöden är det dags för det andra, här rinner
det förbi Åsaka kyrka.


Det andra  källflödet rinner här nedanför Vartofta gård.


Källflödet  bakom Vartofta gård


Här börjar ån  bakom gården.


Här tar det slut, gården bakom träden.


Här i brunnen börjar Ätran , rinner mot gården.


Marken lutar mot brunnen, på andra sidan den oansenliga dalen börjar Slafsan.


Mot det tredje källflödet.


Gissebeget i bakgrunden följt av Gerumsberget, en mäktig riktpunkt som sätter fantasin i rörelse.
Källflödet i den lilla sänkan.


Mot det tredje källflödet. Lite längre upp.

Fortsättning