Källflödet utifrån Ätrans längd hamnar söder om riksväg 40 en dryg mil syd-öst om Ulricehamn.


Här nästan halvvägs från Vartoftakällflödena hamnar man i Kölingared, till vänster i
dalgången rinner Tidan norrut.
Namnet Kölingared så här mellan två vattendrag sätter fantasin i rörelse, har man
kölat båtar alltså dragit dessa på land här ? Det är bara här som namnet återfinns vad
jag kan se.


Till höger rinner Ätran, även den norrut man kan ana att landskapet lutar neråt.
Bilden från Kölingsholm ett stort gods.


Här är första kartan över åns väg mot källflödet. Ätran rinner här ut i Lönern, sjön på ena sidan av Kölingared.
Observera det mycket stora antalet fornminnen i anslutning till ådalen


Här fortsätter kartan, det lilla naturskyddsområdet öster om Hössna finns på båda kartorna.
Det kanske korrekta källflödet ligger i en mosse i mitten och till vänster på kartan, men utifrån kartan finns
en utdikning till Lillsjön vilket innebär att källflödet ligger i denna sjö.
Sjön bildar även källflöde till Hjelmån som skymtar längst ned, inte helt lätt men desto mer intressant.
Hjelmån rinner ut i Ätran cirkeln är så att säga sluten.