Runsten och järnväg
Någon km uppströms från Mokvarn och Tokarp finns denna runsten. Det är riktigt  gamla kulturbygder med mycket fornlämningar. Lagan rinner i bakgrunden som en väldigt liten å. Fascinerande att stå här och sen följa den till utloppet alldeles norr om Hallandsåsen där den vuxit till något helt annat än denna lilla å.

Här vid källflödena har naturligtvis folk rört sig i alla tider. Det är intressant att det bara skiljer några hundra meter mellan källflödena mellan flera av de kända åarna.

Laga - Ni - Äta - Vi

Före vägarna tillkomst var det i dessa trakter som kommunikationsleden gick , man följde åarna. Men dagens vägar går förvånansvärt lika de ursprungliga kommunikationslederna. E4 går ju alldeles i närheten.

 
Järnvägsbank alldeles till v om runstenen , det går här att skönja banken.

Vägen fortsätter till Eckersholm.