Tokarp
Från ladugården, kanske djurens matränna.
 
Till h om matrännan finns dessa små lämningar av ladugården man ser konturerna av byggnaden
Åkermarken bakom ladugården, alldeles slätt här och skogen håller på att ta över , i bakgrunden planterad skog på det som varit åkermark.
Vägen till Tokarp
Man ser husgrunden går att följa den runt huset.
Del av järnspis
 
 
Vy över det som finns kvar av boningshuset
Odlingsröse eller ? Jodå det är frågan om fornminnen , fick detta bekräftat genom sökning i fornminnessök så här ett år efter skrivandet av denna webbsida.

Marken här består bara av runda stenar, inte konstigt att gården verkar ha haft ett hårt liv.