Eckersholm
Ligger där Lagan börjar ett par km uppströms Mokvarn och Tokarp. Tokarp tillhörde Eckersholm
Lämningarna efter stångjärnshammaren, ett riktigt litet industrisamhälle.

Malmen kom från Taberg och den omgivande skogen utnyttjades för järnbruket, 40 gårdar var involverade. Min släkt torde även varit inblandade både med skogsråvaran och kanske i arbetet här på stångjärnshammaren. Järn var hårdvaluta och den verksamhet som motiverade Eckersholm.