Elm

Klicka i bilden för större yta

 

Elm var soldater , (knektar) och fick namn efter soldattorpen

Denna webbsida är mycket innehållsrik   http://www.warnstam.se/peter_marta_fam.htm

 
Soldattorpet låg i Älmefall 8 km öster om Lammhult, torpet fanns redan år 1812 vilket framgår av kartan. Det ligger en liten bit utanför byn som vid denna tid inte var utskiftad.  
     Före detta soldaten Elm fick köpa loss torpet år 1900 för 200 kr, då fick han och hans hustru bo där under deras livstid, detta enligt handlingarna om laga skifte från1907.