Älmhult
   
Jag håller på med lite av varje och jobbar som lokförare, det ger mig tillfälle att verkligen lära känna olika delar av landet, här passerar jag Linnés hem .

Här en kort presentation av lite tankar med några av bilderna. Alla bilderna finns här

   
Detta är vid 17.00 tiden i mars 2009, det är nästan mörkt och bilden blir ett stämningsmonument. Alla bilderna här är tagna med Kodachrome 64 film varför de är lite mörkare än vad digitala bilder skulle varit.

Linné hem besökte jag med cykel, en mils trampande men det var det väl värt, landskapet har sin charm även under vinterhalvåret och jag är övertygad att det endast är traditioner, öppethållande och marknadsföring som håller nere besöken under vinterhalvåret, åtminstone nu för tiden när det inte kommer någon snö.
Något som borde komplettera sommarutbudet, överhuvudtaget tror jag det finns en hel del trevliga saker som kan uppmärksammas mer.

   
Nästa resa resulterade i en cykeltur ett par km öster om Linnés hem, jag hittade detta intressanta stenbrott som erbjuder en fantasieggande miljö.
   
Sjön Möckeln, en lite längre cykeltur en månad senare i ett underbart tidig-vårlandskap. Här var det så tyst och totalt utan bebyggelse att jag lade mig ner och dåsade ett bra tag, en utomkroppsupplevelse mitt inne i södra Sverige.

Någon dag senare cyklade jag söderut på denna halvö och fann ett intressant museum och andra trevliga saker.

Min vision är att med enkla medel kan detta landskap växa till en stor turistattraktion, det bästa är att det kräver ett minimum av ingrepp och kan ge en upplevelse som skulle attrahera massor av människor.

Jag har inte fotograferat särskilt mycket eftersom jag vid dessa cykelutflykter använt mig av film, analogt, och bara haft som ambition att för mig själv göra bilder.
Bilder ut ett turistiskt perspektiv skulle se annorlunda ut och representera cykelutflykterna på ett mer rättvist sätt.