Funtaliden

Halvfärdig dopfunt från 1000 talet huggen i grönsten som är mycket hårdare än granit, varför ?
Kanske ett mode under denna tid för stenhuggeriet upphörde så småningom.
Det användes vanligtvis sandsten från bl.a. Gotland så man kan ju spekulera.
Här på platsen finns foldrar om dopfuntsverksamheten  samt adressuppgifter om guidade turer på området.

Funtaliden ingår som nr,56 i det utomordentliga materialet " Din guide till sjuttioen besöksmål i Ätradalen".
Se.  www.ekomuseum.com

Grönstensbrott finns sedan 7000 år tillbaka ett par av stenbotten fanns i Södermanland. Pdf fil, SR2.


Här är platsen, mitt i gränsbygderna strax intill Västergötalandskapet.

Den primära anledningen till besöket var en förmodad hällkista vid en hög som knappast kommit till  naturligt, uppkastad sten och på toppen ett mönster av större stenar.
Högen ligger inte som brukligt på någon höjd lämpligt placerad med tanke på utsikt och markering av revir. Här finns den istället i en sänka nedanför de större kullarna med minimal utsikt. Däremot  alldeles intill färdvägen och ovanför en hålighet  som varit en liten damm eller liknande.

Sven Åke Johansson, Fageredsbo och eldsjäl för Funtaliden och förstås väldigt kunnig. Här stående framför kullen på det som varit färdvägen sedan urminnes tider. Den ingår i vägsystemet från kusten upp till Västergötland.

Så här kan färdvägen ha sträckt sig. Det inritade området kan man spekulera om. Fortsättningen torde vara någon eller några av de 4 sträckningarna. Målen var kulturområdena (från stenålder, riksbildandet och medeltid) som omfattades av Västergötlands odlingsbygd och Östergötlands odlingsbygd samt från bronsålder även Uppland med Mälardalen.
Notera att de nutida vägsträckningarna löper i nästan samma vägfåror som de allra första färdvägarna.

Från kullen ned mot Fagereds f.d. soptipp. Den runda ytan  har varit ett djupt hål med vatten, kanske även med ett källflöde. Man kan spekulera om vad som finns under fyllnadsmassorna Kanske offergåvor vid passerandet av kullen och denna gränsbygd för vidare färd genom svår terräng !

Uppe på Funtaliden, grönsten som ser bearbetad ut.

Mer bearbetad grönsten.

Den halvfärdiga dopfunten modell 1000 tal. Det tog ett manår att göra dopfunten.

Mot verkstadsområdet.

Från dopfuntens plats ser man färdvägen norrut.

Från dopfuntens plats färdvägen söderut. På 1800 talet fanns bara ljung och härifrån har det gått att  se Fagereds kyrka här gick och red man på väg till dop, bröllop, begravning, utvandring till Amerika m.m.

Uppe på den stora höjden ser man hålet eller dammen framför bilen och kullen t.h. om bilen.

Samma höjd 180 grader , ett mäktigt skogslandskap.

Den förmodade hällkistan som egentligen var huvudanledningen till dagens utfärd. Konstruktionen stämmer med  en hällkista och vi måste naturligtvis ta reda på om den finns med i de redan upptäckta fornminnena  för att veta om  vi  gjort en intressant upptäckt. Därför var spänningen var stor inför träffen .

De platta stenarna  visade sig vara utlagda år 2002 av Sven Åke,  han har hämtat dem vid en sjö.
Bilden tagen 2006-11-26. Det blev ingen nyupptäckt hällkista denna gång.

 

Här ser man hur färdvägen går alldeles intill den hemlighetsfulla kullen.
Att kullen är speciell förstår man när Riksantikvariets representant sa "kullen rör ni inte" i samband med funtalidens iordningsställande. En bekräftelse att kullen haft en funktion även om det egentligen var hällkistan som från början var anledningen till dagen utflykt.

Färdvägen, kullen t.v, i sänkan det som finns kvar av dammen med vattenflödet.
Denna trevliga dag blev förstås inspirerande för oss tre. Några nyckelord.
På platsen anordna teater bildspel där man kan se utsikten fram till 1800 talet  med folk som passerar till byn, kyrkan och kusten, listan kan göras lång.
Ridning på ursprungshästar längs med färdvägen från tiden för hålvägarna för att ge innehåll åt vår tidiga historia..
I samband med totalteatern naturligtvis servera kaffe med tillbehör från bygden, allt fixat av de involverade människorna.
Ta in  funtalidshantverket i evenemangen..
Samarbeta med mediaprogrammet i Falkenbergs gymnasieskola, lokala experter och skolans resurser kan bli en bra kombination.
En mindre buss , lokala guider, samordnare, bra folder och allt presenterat  i olika sammanhang bl.a. genom  turistbyrån torde med tiden skapa intresse för dagsturer under lättsamma men seriösa former, kanske  var fjortonde dag under sommarsäsongen. Med tiden som ett av flera alternativ i det omgivande landskapet.
Intresset för trevliga evenemang finns bland kvalitetsmedvetna människor.