I det partiet jag var aktiv gör man inför valet till kommun, landsting och riksdag en personlig presentation inför provvalet på max 1000 tecken, därav det komprimerade uttrycksättet, en bra tanke. Här valmanifest inför valet 2006.

 

 

Personlig presentation, Ted Ernhill

 

Jag är 50 år arbetar som lokförare, har under en 30 årsperiod till och från varit politiskt aktiv, även  på heltid under ett par år..

Efter en lång mellanperiod som samhällsintresserad medborgare är jag nu åter beredd att intensifiera engagemanget.

Min styrka är att jag står fri från intressegrupper, av det enkla skälet att jag lever ett liv i så olika miljöer att det skulle te sig patetiskt att ha som drivkraft att bara se till sin egna förmodade  grupp.

Min filosofi  är att arbeta för att samhället ska skötas på ett korrekt sätt.

Där samhället svarar för en grundtrygghet enligt svensk tradition.

Konkret är det mycket tveksamt om passivitetsincitamentet ska råda där belöningen utfaller som AMS åtgärder m.m. 

I min värld har de flesta krämpor, studietider, jobbyten osv. Jag tror att det nu finns  tillräckligt många med insikter tillräckliga för att ta beslut om ex. finansiera vuxenutbildning med  hälften lån och hälften bidrag.

 

Kultur, en livsnödvändighet. I mitt fall har det med tiden blivit att jag gynnar den serösa kulturen. En omfördelning av pengar genom konsumtion. Kulturen  är en bra indikator på samhällskvalité, även på det lokala planet.

 

Bilar .I dag går det inte att hitta en bra bruksbil utifrån 2005 års kriterier.  Nu tenderar bilarna att istället öka i vikt, bilarna är direkt olämpliga på Svenska snösmältningsvägar.  Jag kan tänka mig att samhället lägger ramar så att utvecklingen styrs upp.

 

Det var ett axplock, se vidare webbsidan, http://www.ernhill.com/

 

 

Ted Ernhill

Hissjövägen 36

903 45 Umeå

Tfn, 090-132666, 070-2564123