Politisk ordlista 2014

En liten ordlista som kan vara bra att ha och några aktuella tidningsrubriker

Söndag 10 Augusti 2014. Hoppas på överinseende med den forcerade stilen, det som driver mig är andemeningen i vad jag skriver, och jag uppfattar det jag tar upp som viktigt, dessutom ett val den 14 september, om drygt en månad. Synpunkter och ändringsförslag mottages förstås.
Jag har gjort ett par kompletteringar lite senare.
Oj då nu är det vild jakt efter rätt kompetens, bara att njuta , Dagens Nyheter 22 september 2014.

                                                        ----------------------------------------------

Vi får vissa begrepp serverade dagligen av våra politiker, massmediefolk och andra.
Jag ser paralleller med min ungdom på 1970 talet och dåtidens medelklass och överklassbarn, då var det socialism på längden och tvären, 30 -40 år efteråt har vi facit, det gick alldeles utmärkt att bygga karriärer på detta.
I dag 2014 ser jag precis samma sak med samma klientel, det är inte så konstigt för det kan vara lite svårt att ifrågasätta begrepp som antirasism och likande, men jag tycker det är ett väl högt pris att betala när dessa begrepp står i vägen för att ta diskussioner om hur vi ska kunna bidra med aktiva åtgärder i dagens krigssituation. Tänk om medelklassbarnens begreppshävstångsmekanismer för några år sedan hade blivit genomskådat och vi kunnat på allvar fundera på vilka vi kan sätta vapen i händerna på och vilka vi inte ska ge tillgång till vapen. Framför allt hade vi kunnat påverka folk från de aktuella områdena att vi accepterar bara att hjälpa folk som lever upp till förtroenden som ligger i nivå att dela ut vapen, och andra hjälpinsatser med för den delen. Det kostar miljontals människoliv att inte diskutera saker utifrån vad de är.

                                                           ---------------------------------------------

Monopol = känner igen dagens enkla försök till bevarande av massmedia, journalister, politiker, think tanks, samhällskonsulter, utbildningsvärlden, offentliga sektorn, industrialismens försök att bevara status Q från järnvägen på 1990 talet då alla knep var tillåtna för att behålla det bekväma statliga ägandet. Samma sak lite senare med skolan , vårdsektorn, speciellt äldreomsorgen inför dess privatiseringar. (Jag accepterar bara privatiseringar av vård och liknande under sträng kontroll och att pengarna stannar i landet, eftersom det är mina och andras egna skattepengar tar jag mig rätten att bestämma villkoren för användandet).
Nu är turen kommen till klientelet jag nämnt och då är det inte så roligt längre, nu 2014 kan man inte bluffa längre då webben blivit intrimmad och ytterst tveksamma historier som den sk. järnrörsskandalen inte håller för att skrämma folk längre, speciellt som folk med all rätt kräver att t.ex. pensionsavtal ska hållas och att diskussioner invandringen kontra hjälpa flyktingar på hemmaplan måste tas på allvar.

Dödsryckningar = Den hatiska hållningen till frågorna som driver Sd är inte seriös. Tolkar det som en samhällsklass i dödsryckningar , de har inte längre monopol på information och kämpar nu desperat om dina jobb och sin rätt att flyta omkring i samhället på ett småtrevligt vis. De får skärpa till sig eller försvinna då vi numera har en välkommen konkurrens via informationssamhället, vi har resemöjligheter, folk från hela världen finns i vårt närmiljö och vi har tid att reflektera, då håller det inte längre att servera gammal skåpmat för att försvara sin rätt att göra ett dåligt jobb.

Jobb åt Sveriges medelklassbarn = antirasism, mångfald, antifrämlingsfientlighet går det att komma långt på så länge diskussionen inte tas. Att acceptera att vad som helst innefattas av dessa begrepp ger motsatt effekt.

Solidaritet = solidaritetstanken med samhället, pensioner, äldrevård m.m. Hålla ingångna avtal och inte dela ut retroaktiva barnbidrag, pensioner och liknande till invandrare, hela vårt samhälle som vi känner det vilar på dessa grundvalar.

Antirasism = Utrotning av folk, om det inte går att diskutera olika folk deras ambitioner och vision av samhället blir det fritt fram att den aggressivaste tar för sig.

Antirasism, mångfald = 2010 talets medelklassprångbräda.

Antirasism = behandla alla människor jämlikt. Om man tar media i Sverige har vi Avpixlat, denna webbtidning tycker jag bäst lever upp till likabehandling av folk.

Rasism = De som vill diskutera att olika folk kan ha olika agenda blir kallade rasister. Men då går det inte att ta frågor som förhindrande av folkmord och utrotning av folk.

Mångfald = Utrotning av folk inom detta begrepp eftersom mångfald omfattar allt såvitt jag förstår av dagens debatt bland de flesta etablerande. Vill vi ha mångfald, åtminstone jag, men då vill det till att diskutera spelregler för hur vi ska samsas.  Jag slås av behovet att att visa upp folk från drabbade området ute på stan. Dock i områden där det inte är så noga och där den stora majoriteten av politikerna och andra etablerade inte bor.

Kristenheten = Ja nu bär det iväg, men varför inte titta på områdena på jordgloben som präglas av kristenhet och naturligtvis områden med andra religioner, man skapar sig en bild, som samhällskitt har det ett värde. I dagens sekulariserade samhälle torde det inte vara några problem att acceptera detta samhällskitt. Får väl för ordningens skull säga att den västerländska kulturen har en hel del på sitt samvete, men det gäller även för en del andra kulturer. Jag tror inte det kan användas som anledning att inte ta sitt ansvar i dagens globala värld.

Främlingsfientlighet = Att kolla adresserna på politiker, speciellt de som pratar mest om främlingsfientlighet är så avslöjande som det kan bli. Det finns flera sajter på nätet som kollat samma sak med samma resultat. Jonas Sjöstedt Vp ledare har sitt sommarhus vid  Umeådeltat, Kont ett område med naturreservat ute vid havet, garanterat fritt från blattenivå och annat liknande.  Isabella Löven Mp har enligt eniro ett eget område med kanske enskild väg nästan ute i Stockholms skärgård. Så nära gated community man kan komma i Sverige. Mer främlingsfientligt än så här kan det inte bli. Jag reagerar mycket starkt på denna främlingsfientlighet.
Dessutom kostar en familj som bosätter sig främlingsfientligt med två bilar och stort hus mycket mer energi, säg 6 - 7.000 l olja per år, det blir snart en full långtradare.

Blattar = Medelhavskultur, författande, musik, byggnadsvård, kulturminnesvård, fornminnen, stadskärnor. Begrepp som klingar lite läskigt för de flesta Svenskar. De Svenskar dom höjt blicken över golfbagen eller ovan billiga vinet på baren hittar alla dessa begrepp, en kulturnivå som är helt underbar, jag kan mycket väl tänka mig att tillbringa resten av mitt liv i dessa miljöer. Emellertid har blattenivån blivit normen för Medelhavskulturen ivrigt påhejad av vårt etablissemang, passar bra för den late och ignorante, men en förolämpning av de flesta människor från dessa områden. Dessutom är medellivslängden längre här nere, lär vara längst i Spanien.

Politikerrekryteringen = Stefan Löfven känns lite som en nödlösning, kan det kanske vara en del i en process där partiet under lång tid inte förmått hålla en bra nivå internt för att skapa en atmosfär för att locka fram människor som verkligen tillför någonting och som är inspirerande?
På min tid 1978- 1980 tal någonstans, såg jag en stark trend att det åtminstone i S var personer som inte hade något liv utanför politiken och som misslyckats i sina liv som blev kvar, med meriter som att gå ut den tvååriga sociala linjen med 1,4 i snittbetyg eller att blivit hemskickad från Uppsala universitet utan att klarat en enda tenta som blev de största karriärpersonerna som under 1990 talet puppade upp som Landstingsråd i Stockholm eller som LO.s Stig Malms privatsekreterare och senare högst betalde på regeringskansliet. Inte undra på att det gick käpprätt åt helvete med partiet.

Socialism =1970 talets medelklassprångbräda.

Miljö & energi = 2010 talets medelklassprångbräda då dessa ytterst viktiga frågor har tillåtits kidnappas av främst Mp.

Energiåtgång = När hyreshus och bostadsrättsområdena får invånare som inte lever enligt spelreglerna och det är tabu att kritisera flyttar folk från dessa extremt energisnåla områden till förorterna med mycket större energiåtgång, ett högt pris att betala för att inte ta tag i problem.

Rättssäkerhet = Tillämpa lagen lika för alla, jag har varit på möten med Mp i Malmö där det sagts rätt ut att invandrarområden inte ska innefattas i detta tänk, uniformer kan vara skrämmande. De kriminella i området är synnerligen tacksamma.

Demokrati = Kvalitetsspegel av befolkningen, demokratin fungerar, att det politiska kan dra iväg beror på ignorans från vanligt folk. Alla politiska beslut grundar sig på 51 % av rösterna på partiernas möten. I Malmö med 300.000 invånare skulle 30 personer på några politiska möten förändra politiken. En ytterst liten insats som endast kräver normal bildning. Den andra demokratigrundsbulten, folks konsumtionsval, fungerar också, om Malmös 300.000 invånare konsumerar fritt säg 10.000 per person och månad år ut och år in får det återverkningar på samhället och förtroendet för folk. Samhället fungerar.

Subventionsparti = Moderaterna.

Bidragsparti = Socialdemokraterna.

Jämlikhet = Feminism = Rätt och slätt att behandla båda könen lika. Jag ser här att det åtminstone i Mp i Malmö finns riktiga bimbobrudar som använder jämlikheten som hävstång. det är likadant inom andra partier men det är väl uppenbart. Högstanivån i Mp i Malmö är melodifestivalen då är det kris och de kvinnor som verkligen vill något ska passa sig noga för att lägga sig på denna nivå. Det är intressant att notera att företrädare för partier på den borgerliga kanten ute i världen ofta företräds av kvinnor.

Information = media = Är väl fortfarande det vanligaste, Jag dubbelkollar alltid med nättidningen Avpixlat och utländsk press, det visar sig dagligen att det är nödvändigt samt förstås att se med mina egna ögon ute i samhället och att lyssna på folk, sammantaget får man tämligen ofta en bra bild över händelser och skeenden.

Kontrollfunktionen = för 8 år sedan och bakåt fanns alltid uppgifter om totala utanförskapet, 1,5 M människor. Nu omöjligt att få fatt på totala summan , jag räknar med att totalen ligger på ungefär samma nivå. Detta gäller förstås även kontrollfunktioner inom äldrevården, skolan, utbildningar o.s.v. Ett effektivt sätt att mörka den egna agendan.

Stamsamhället = Individualism, folk lever i små grupper med släkt kollegor och några vänner. Folk lever egentligen mer isolerat än man kan tro och tror att det räcker med att snappa upp populistiska uttryck för att visa på insatthet. Den egna lilla medelmåttiga gruppen gynnas av, Rut, Rot, läxhjälp avdrag. Att köpa betyg åt sin avkomma genom att välja privat skola. Ränteavdrag, reseavdrag.

Stamsamhället = Stora delar av världen lever inom släkten, stammen och här ser jag likheter med dagens moderna människor och deras förståelse för flyktingar. Väldigt stor del av flyktingarna från dessa samhällen är om man ser dom i ögonen helt absorberade av denna totalegoistiska livsåskådning, appråpå att det är hopplöst se något slut med utrotningskrig och andra konflikter inom främst mellersta östern. Den kulturella nivån blir naturligtvis också på samma nivå och även här hittar de moderna människorna och blattenivån varandra.

Nyttigt med invandring = Javisst kan det vara  stimulerande, tittar man lite noggrannare får jag det till att invandring är mycket utvecklande när det kommer rätt invandrare. USA etnisk rensning, Indianer, Fransmän, Spanjorer och negerslavar, under dessa förutsättningar har USA blomstrat. Holland med Hugenotter, Berlin med Hugenotter, Sverige med försvenskningen av Skåne och Blekinge, Schweiz, Luxemburg, Norge, Finland, Japan med mycket begränsad invandring.
Omvänt går det åt det motsatta hållet med invandring i Balkan, syd östra Europa, Nordafrika, Romarriket på 4-500 talet. Dessa mina funderingar kanske inte håller i alla lägen, men är klart intressanta, tiden får utvisa hur det ligger till.

Bra med invandring = Okontrollerad invandring är riktigt bra för Moderater och andra i perspektivet, bra för affärerna.
Folk måste flytta till etniskt rensade områden, innebär att nya samhällen måste byggas, 2 M människor flyttar och satsar 5M kr vardera det blir summan 10 000 Miljarder kronor.
Inbrottslarm 5000 kr/år för 5 M människor blir summa 25 miljarder kr / år.
Betalt för mottagande av sk. flyktingbarn och andra torde inbringa miljardbelopp.
Utbildning av invandrarna , privat förstås, ger ett antal miljarder kronor.
Billig arbetskraft, ger mycket goda vinster och håller vanligt folk på mattan, kan det bli bättre för enkla människor som vill göra snabba pengar ?
Som en helt underbar extrabonus får medelklass och överklass en stor folkgrupp som de kan dominera vilket är mycket stor bonus.

Etnisk rensning, civiliserade versionen = Fungerar i Danderyd, Vellinge, Umeådeltat och liknande platser. Som rensningsverktyg används mycket pengar till bostaden, inga hyreslägenheter, brist på insatslägenheter, dyra villor, privatiserade skolor, vägran att ta emot sk. ensamkommande flyktingbarn, en folkskäl där man samarbetar med polisen  när tiggare och kriminella kommer, detta fungerar.

Skattesänkning = 5000 kr, inkomst 35 000kr/månad, är en vanlig skattesänkning nu för tiden 2014, till priset av minskad trygghet, många sparar 15000 kr/månad, vilket blir en förlust på 10000 kr per månad för den enskilde. Så kan det gå om inte haspen är på.

Sjunkande kronkurs = Dåligt förtroende för Svensken i gemen.

Privat sjuk/pensions- försäkring = allt går tillbaka till den som betalat in = skattesystemet i Sverige samma avtal men går tillbaka till folk som inte har med systemet att göra, pga politiker som inte är demokratiskt sinnade. Detta är ett katastrofläge för samhället som vi känner det. Dessutom är det troligt att det är detta som gör att vi inte vågar konsumera med extrema konsekvenser. I dag 141029 0-ränta i Sverige , jag känner vibbarna från 1992 när kronan kollapsade.

Sverige gemenskap med all trygghet i skatteinbetalningar - Arabländerna/muslimer all trygghet i familjen och släkten = olika system.
Sverige gemenskap med all trygghet i skatteinbetalningar -  andra länder all trygghet (nästan) i privata försäkringar = olika system.

Skola & vård & omsorgs kostnaderna = konton som går in i skattesystemet = Tillåtet att ta av pengrna, en öppen skattekista.
Skola & vård & omsorgskostnaderna = konton som går in i privata fonder = Inte tillåtet att ta av pengrna, en stängd skattekista.

Ingen trygghet = ingen konsumtion = Detta enkla budskap borde inte vara svårt att först, men läs artiklarna i olika tidningar nu 2014 november, The Economist, Der Spiegel, SVD, DN,  o.s.v. de har ännu inte fattat detta, oj, kom just på att finanskrisen 2008 kostat i storleksordningen 250 000 kr per invånare i de betalande länderna, med samma folk vid rodret nu som då, dags att hälla upp ett glas kvalitetsvin, Franskt naturvin nästan osvavlat, och njuta av insikter som inte alla har.

Konsumtion = Bilar, hus = Gårdagens statusmarkörer, jag diskuterar detta en hel del, mest med mina barn, känns som framtiden redan är här, åtminstone till en del, kul tycker jag.

Svensk kultur =  Konstnären Lars Lerin, författaren Sven Delblanc, filmmakaren Ingmar Bergman, trubaduren Bellman som fångat det förenklade karga Nordiska.
Som Europé har jag inte några problem att njuta av kultur, musiken kommer från Europa inte från Sverige men jag tycker den strama Nordiska miljön fungerar att njuta av såväl de stora som de okända kompositörerna genom århundradena. Samma sak med författare fast här finner jag flera nutida yngre intressanta.
Annars är det väl allemansrätten som är värd att framhålla. En Svensk kulturyttring är att sitta ute i den Europeiska utkanten och samla in vad andra har gjort och bygga upp säkra succéer som ABBA, författaren Steig Larsson m.m.

Enat Europa = Bekämpa rasism , folkutrotning, slippa be pappa USA om hjälp när det kniper, även USA skulle uppskatta det för att uttrycka det milt vilket de givit uttryck för vid åtskilliga tillfällen.

Saudiarabien = Total diktatur stabil oljeleverantör.

Natursverige = Det bor en liten bonde i alla Svenskar, nu för tiden stämmer inte detta.  En fråga som inte kommit upp därför att vi har den fina allemansrätten och bra traditioner natur - människa. Dock så håller inte detta då Stockholmarna med Djurgården och Malmöborna med stranden från Centrum till Öresundsbron har miltals med strandområden att vandra omkring på utan att behöva ha den obehagliga känslan av att plötsligt finna  ett vulgärt och perverst stort hus plötsligt puppa upp på stranden och förstöra naturupplevelsen. Många har med fiskespöet och fångar Lax, Öring och annan fin fisk. Djurlivet kan vara lika intensivt i staden som ute på landet då det finns ett utbrett rovdjurshat i landsorten. I dag har alla med inkomster möjlighet att på några timmar förflytta sig till någon nationalpark ute i stora världen och där befinna sig mitt inne bland horder av rovdjur med den stimulans för intellektet det innebär. Ett perspektiv som de flesta väger in när det funderas på flytt ut till landet eller att bo kvar ute i landsbygden. Ekonomidelen brukar jag ta upp till 10 000 kr/månad i skillnad att bo på landet eller i storstaden, 0,5 l/mil x 15 kr/l x 1 334 mil/månad = 10 000 kr/månad, jag kan pendla  27 mil x 2 varje arbetsdag innan jag förlorar att bo på landet. Jag kan bo ute på landet i norra Småland och pendla varje dag till jobbet i Stockholm utan att förlora på det. Utan några reseavdrag dessutom. Det är ett val där det inte är ekonomin som styr var vi vill bo.

Webben = Mängden webbinformation har blivit så pass stor att den inte fungerar som tänkt längre, information döljs i bruset. Vanliga webbsidor har mycket svårt att få gehör då det finns runt miljarden av dom.

Verkligheten = Fredrik Reinfeldts  verklighet , inte en enda dag ute i arbetslivet.
Exempelvis många av SD synpatisörernas  verklighet, att ratta en 60 t långtradare land och rike runt med alla regelverk , logistik och planering det innebär samt att hålla koll på avtal, det fackliga med med arbetstidsbestämmelser, kunder , myndigheter m.m. Detta är tydligen inte verkligheten.

Nyckelhålsvy = Att ta till sig saker och ting med 4,5" skärmen med smartphonen , eller för den delen med 11" läsplattan blir inte alls samma sak som att sitta med 30" skärmen. Reklamen är mycket mer påträngande med nyckelhålsskärmen och det blir mest enskildheter som betraktas. Man har helt annan nivå på informationsflödet med stor betraktningsyta. Dessutom använder man flera dokument samtidigt på en stor skärm.   

Före - efter valet 2014 = Massmedia, webben med Twitter och Facebook har blivit testade inför valet 2014, enligt dessa verktyg skulle valets utgång blivit helt annorlunda och enligt logiken ju mer inlägg ju mer rätt skulle valet inte inkludera SD, detta visade sig helt fel. Tack och lov, dåliga inlägg har inte haft den betydelse många trott. Att det var SD som denna gång segrade är ointressant, det är principen att bluffar inte ska lyckas som är det väsentliga.
En seger för förnuftet och det faktum att ett verktyg som visserligen är mycket bra och kraftfulla inte blir bättre än de människor som använder det.
Ett sämre verktyg att man pratar med varandra ser med egna ögon och drar slutsatser har visat sig effektivare då det är dess människor som hanterat verktyget bättre. Samma gäller den vanliga webben med hemsidor rakt av.
Ett paradigmskifte, nu har massmedia och dåliga inlägg på webben peakat och vi går vidare.

Politisk trend = Miljöpartiet ökar inte längre, de minskande i EU valet, trenden  har nu kommit till Sverige, känns bra då partiet har blivit kidnappat av fel människor.

Röstboskap, tja här har de borgerliga bitit sig i tummen då det var runt 5 %, 370 000 röster som gjorde att vänstern fick makten, personer som med stor sannolikhet är borgerliga väljare men som har missnöjesröstat.
                                                       --------------------------------------------

Tidningar från Tyskland, USA Frankrike och Sverige Söndag 10 augusti 2014.

Krig, fördrivande, utrotning har pågått i flera år i mellersta östern. Nu äntligen har det blivit så uppenbart att det inte står rätt till genom några tydliga händelser. Jag tog temperaturen i Sverige genom massmedia i dag , trubbigt instrument men det är vad jag har, det var ingen upplyftande läsning.
Jag slås av den undfallenhet som finns och mentaliteten att gömma sig bakom fina ord och fraser. 
Bilden av utlandet var helt annorlunda, bara att läsa innantill. Samtliga tidningar förordar aktiva åtgärder och krigshandlingar, tonen är helt klart konstruktiv.

Sverige

Expressen, ingenting, vet inte om de har skrivit tidigare.
Aftonbladet ingenting de har haft några artiklar tidigare, dock utan att vilja ta tag i problematiken.
Aftonbladet kl. 22,00 , och artikeln, nu börjar det bli fart, med ack inte i termer av att vilja göra något.
Avpixlat, ligger förvånansvärt lågt men länken från förstasidan är desto innehållsrikare.
Dagens Industri ingenting visserligen brinner det i knutarna men det är den Västmanländska skogsbranden.
Dagens Nyheter, de tar visserligen upp vad som händer i Syrien och Irak men med fokus på så många barn och beslöjade kvinnor som möjligt för att undkomma nivån som de utländska tidningarna har. Tja det brukar funka.
Skånskan, ingenting men vilken tur att pridefestivalen finns så att man slipper att ta i de stora frågorna och ändå vara riktigt solidarisk.
Svenska Dagbladet, ingenting men de har skrivit tidigare i samma tonart som DN, i dag finns dessa länkar  och när man tror att det inte blir värre kommer denna  artikel som omintetgör alla diskussioner om vilka vi ska hjälpa med vapen för att få slut på folkmord.
Jag tittade lite på Danska tidningar, samma visa där , inget engagemang, ska man dra slutsatsen att det är Stormakterna som ska fixa det hela så kan vi stå vid sidan om och vara antirasistiska och solidariska.

Utlandet

Der Spiegel,  en till artikel och ännu en artikel.
Charlie Hebdo
Fransk tidning gissningsvis är det krigsrelaterat
Le Monde
New Yorker
New York Times
The Guardian
The Independent
The Sunday Times
The Economist

Globala indikatorer aktier  valutor . Man vill tro att vi som inte vill deltaga vore väldigt gynnade av världsekonomin, men så är det inte såvitt jag kan se. Det är tvärtom. Kan det vara så att mod och klartänkthet belönas.

Tidigare artiklar

The Economist om Muslimproduktion.
The Economist Gaza och Araber.
The Economist utrotning av kristna och sprängd helgedom från 300 talet  ja ja här ska vi som Svenskar se viss gemenskap med rivningsraseriet men vi gör det i tysthet, då vi har en mer utvecklad kultur,  kanske ett samarbetsprojekt ?
Aftonbladet sprängd helgedom.
Aftonbladet Syriens folk flyr.
Der Spiegel, samma artikel som 140810 men på förstaplats.
Redhatrob, kristna får asyl i Frankrike.

                                                           --------------------------------------------