Hej!
Jag kandiderar därför att miljöfrågorna är viktiga, politik kul, Europa intressant och tror mig kunna bidra en del.
Den viktigaste miljöfrågan är befolkningsexplosionen, en stunds botaniserade på förslagsvis Wikipedia i det globala perspektivet bekräftar detta in absurdum.
Jag tror att man genom att föregå med gott exempel kan bidra på bästa sätt, alltså att vi i Sverige med en befolkning i balans ska stå för detta och föra ut detta som vårt budskap.
Detta är ett språk som folk ute i världen begriper. Nu upplever vi i Europa en högervåg som är väldigt lik samhället under mellankrigstiden, jag tror att det smäller om 10 - 20 år  med allt vad det innebär om vi inte står för vår kultur på alla nivåer. Bättre att stämma i bäcken än i ån.
Jag har en gammal hemsida , handknackad från 1999, som fortfarande funkar :  www.ernhill.eu
Servern tar bara denna adress, ett fel som jag inte fixat eftersom jag har en utomordentlig beskrivning över min whistleblower historia och den kanske inte ska nå eventuella nya arbetsgivare....(De kollar inte Miljöpartiets kandidatsida).
Att lita på sin kandidat och veta att denne står för sitt ord är ju viktigt. Jag har kvar en politisk presentation på 1000 ( ok något mer) tecken som skrevs inför valet 2006 då jag var aktiv i moderaterna. Detta dokument står jag fortfarande för och vill med detta visa på min långsiktiga och seriösa hållning i de politiska frågorna. 
I hemsidan har jag bl.a. den fullständiga whistler blower processen i mitt jobb där jag uppmärksammade en arbetsmiljöfråga som nu blivit fixad, men till priset av avsked och skadestånd till mig, allt på hemsidan. Det roliga i det hela är att jag nu har ett bättre jobb med bra respons och kan gå med huvudet högt, det är det inte många som kan säga. Med detta vill jag visa att jag har förmågan att ta tag i och driva frågor som kräver förmåga att tänka uppåt istället för nedåt eller att bara vegetera i lättköpta tankebanor.
Denna förmåga att stå för en hög nivå påverkar naturligtvis min närmiljö . Resultatet är att man på nätet tex. kan kombinera ernhill med cancer och finna forskningsnivåer på Nobelprisnivå.
Som jag förstått det så har Sverige ett rykte av "kusinen från landet" ute i Europa, jag kan ge mitt bidrag till att höja nivån, jag tror att det är en av grundbultarna till att få inflytande.
Jag är starkt engagerad inom kultur, musik där det bästa ut den seriösa musiken spelas av de duktigaste ungdomarna vi har, jämlikheten är fullt ut förverkligad, åldersfördelningen är fullt ut förverkligad och framför allt vi har oerhört kul. Vidare kan jag utifrån det seriösa musikintresset se vilken bluff blattemusiken är, man  ser inget av detta nere i södra Europa, likaså vilken lowlifehistoria melodifestivalen är o.s.v. Detta är av extrem betydelse om vi vill bli tagna på allvar både lokalt och globalt.
Jag har varit inblandad av så mycket det finns av utbildning, del livslånga utbildningen, på alla nivåer och kan utifrån personliga erfarenheter ta diskussionerna om hur vi ska bibehålla och utveckla samhället.
Energifrågan, oj, jag kör tåg i hela Sverige sedan väldigt många år, har jobbat på värmekraftverk och elturbin som kan försörja hela Malmö, som 19 åring haft det totala ansvaret för fastighetskomplex inne i centrum, eldat med ved, alltid med fullständig förbränning oavsett vedens fuktighet, enligt expertisen ej möjligt. Teorin har jag tillgodogjort mig med god marginal. Under kärnkraftsomröstningen 1981 var jag expert i Jönköpings län för  (s) och berättade om linje 2, men poängterade att jag inte fann den linjen hållbar, det gick bra ändå.
Ett samhälle med mycket lägre energiåtgång men med i princip samma standard kan vi åstadkomma.
På köpet slipper vi vara beroende av diktaturer som sitter på oljan. USA är värst som håller Saudiarabien under armarna för att som de säger rätt ut "bevara sin västerländska livsstil" Med en oljeförbrukning per capita som är ungefär dubbelt så hög som vi i Europa. Om de haft samma återhållsamma oljeanvändning som vi hade de inte behövt importera olja, kanske att krigen i mellersta östern då hade kunnat undvikas ? 

Ted Ernhill