Lite botaniserande kring resurserna från landets olika hörn

En väldigt kort botanisering om några av våra råvaror.

Några siffror som jag utifrån allmänna uppskattningar och en del faktauppgifter kommit fram till , alltihop baserat per år:

El :

70 terawattimmar x 0.50 kr/kwh = ………………………………………35 miljarder

Skog:

90 miljoner skogskubikmeter x 0,45 % norr om Dalälven x 300 kr/m3 = 12 miljarder

Gruvor:

Min uppskattning =……………………………………………………….10 miljarder

Stål:

Min uppskattning = ……………………………………………..…………5 miljarder

Summa:

…………………………………………………………………………….62 miljarder

 

Nu lite om vad detta kan ge per invånare norr om dalälven .

63 miljarder / 400.000 i årsinkomst inklusive det sociala = 157.500 personer

63 miljarder / 200.000 i årsinkomst som en schablon = 315.000 invånare

63 miljarder / 1,5 miljoner invånare norr om Dalälven = 42.000 kronor

en aktningsvärd summa men det räcker inte enbart med dessa inkomster.

 

Ovanstående skulle ganska precis räcka för en välburen av arv eller liknande överklass till att leva ett tämligen bekvämt liv . Inkomsterna skulle inte räcka till att skapa meningsfull levnadsstandard åt alla inom området, alltså en tillbakagång till det gamla samhället där endast de besuttna räknades.

Självklart är de nämnda naturinkomsterna något som ska tas med i bilden när resurser ska fördelas , men det är betydligt mer komplicerat är att enbart titta på vad naturen ger.

Det är i förädlingsskedet som de verkliga pengarna genereras.

Finns mer att säga om detta men det kommer någon annan dag.