Historien upprepar sigTänkte via en tidslinje se hur historien upprepar sig.
# Utifrån lågkonjunkturer följda av krig.
# kapitalismens lag att samhället hela tiden måste öka sitt invånarantal för att fungera.
# Hur bryta detta elände.
Det visade sig snart att det handlar om att begränsa sig om man vill se skogen för alla träd.
Därför blir det tämligen kortfattat, finns det bra skrivna alster om detta vore jag tacksam för tips. eller utför jag ett pionjärarbete ?
Ber om överinseende för alla möjliga språkliga och stavningsmässiga fel, men det är inte alltid som fotarbetet är det allena avgörande, speciellt som jag just nu längtar ut i det fina vädret och ser detta som ett pågående projekt.


      Tidslinje

                                         Upprepandet
                                                 Originalen
30 f kr -
450 e kr
Känns det igen ? Bimbokulturen
kan ta för sig i ett vacum och utnyttjar förstås detta och det går jättebra, en tid.
Talesättet från Romarriket "Bröd och skådespel åt folket" är verkligen talande.
Mer uttömmande om bröd och skådespel åt folket.
Med denna politik kommer bimbokulturen som ett brev på posten.
Efter en tid  då svaghetstecken visats inser stamfolken från Österlandet, Hunnerna,  att det går fint att komma och stjäla.
Känns detta igen från tiden vi lever i just nu?
Goterna våra förfäder insåg också att det finns en hel del att hämta och kommer ned till Romarriken i mitten av 400 talet. Mer om detta i Ravennaresan på annan plats på min hemsida.
Varför blev det en utvandring från Sverige/Norden och från de 1 m stora järnåldersgravfälten åter till de stora bronsåldershögarna igen?
Kan det varit nya människor som stötte ut ursprungsbefolkningen eller en mix av in och utvandring där ursprungsbefolkningen anpassar sig.
Som nu då dagens ursprungsbefolkning anpassar sig till nya arbetsgivare genom att gå in i grottfolksnivå, att tatuera sig tillbringa tiden på gym, styrkelyft, äta hormoner, visa sin tekniska begåvning genom att ta bort ljuddämparen på sin gammaldags motorcykel och köra runt varv efter varv, allt för att visa på att de är bra drängar. ett beteende som är mycket utbrett numera.
Romarriket, en klassiker erövring och åter erövring och kapitalismen hålls igång, dock börjar det gå trögt när inga nya områden finns att ta i anspråk för att skapa välstånd, problem med mark till pensionerade soldater, inga fler rikedomar att föda Romarriket och på toppen av allt detta, bimbokulturen breder ut sig och då är tiduret startat. När riket blir försvagat och när omständigheter som fel väder blir den tändande gnistan kommer horder av folk till Romarriket för att få del av välståndet, folkvandringstiden.
500 talet
f kr-1498

Sidenvägen
här. Grunden till att vi har nuvarande situation med Afghanska horder av unga män och stamsamhällena från Mindre Asien som invaderar Västerlandet. Visserligen kan vi i  lightversion se samma kultur i de Svenska områdena där det är råvaror som produceras där det ett bekvämt liv som gäller då befolkningens uppgift är att ta betalt för råvaror som passerar, att förädla råvarorna får andra göra eftersom det ställer krav på folk att jobba och bra nivå på samarbete och det ger inte de lätta pengar som att bara sälja råvaror ger dessutom är det grått och tråkigt att dagen lång behöva jobba.

Sidenvägen där en härskarklass och övre medelklass fostrats till att bli extremt effektiv och en jättestor del av befolkningen som fostras till kanonmat, där har vi kulturen från östra delarna av världen. Finansvälden plockar russinen från kakan genom att använda härskarklassens folk och bimbokulturen hänger på. Härskarkulturen har genom mångtusenårig praktik på kanonmatsfolket de psykopatiska egenskaper som krävs för att bli de effektiva finansmänniskor. Effektiva företag är ju bra men det kan vara bra att sätta in detta i ett sammanhang.
Den stora majoritet av kanonmatsbefolkning han utvecklat sin kultur, vara mycket trevliga inställsamma och lojala mot familj och stammen då det är den enda tryggheten, bekvämt så det förslår. Man kan förstå att många i bimbokulturen faller för detta.


1200-1300 tal
Oj då det blev fel hör nog inte hemma i detta sammanhang.
Digerdöden slog ut 1/3-2/3 av befolkningarna i flera länder inte minst Sverige, en stor befolkningsminskning kan man lugnt säga. 1200 talet ett århundrade där det byggdes oerhört mycket . Nästan alla kyrkor, borgar och slott byggdes denna period, visserligen överdrivet men det ligger mycket i detta. Kan det varit en plötslig befolkningsökning som medverkat ? Nja jag tvivlar men det är frestande att fundera i dessa termer. Frågan är nog i vilken grad det inverkat.
Digerdöden kom som bekant på 1300 talet och jag tycker mig se en nedåtspiral i samhället för att senare komma igen fram på 1500 talet, kanske något att fundera vidare på.
1500 tal
Nya jaktmarker och möjlighet att skapa förmögenheter, det måste tydligen vara nya tillgångar som skapar förmögenheter, scenariot är samma som upprepar sig i nutid.Sverige, råvaruproducent allt som vanligt och även i dag är det som gäller att känna av vad som händer och producera råvaror och anpassa sig till de stora aktörerna.

Världen
1492 Columbus - America. Nu börjar det Portugal och Spanien delar jorden mellan sig och världen darrar när Spanien stampar med foten. Kolonialism rikedomar ackumuleras och det blir ett uppsving, dock före industrialismen så det blir erövring och råvaror som bygger upp förmögenheter och välstånd, första nivån i kapitalismen.

---------------------

Sverige
Luther 1517 , 1523 Svensk revolution, oj då det gick snabbt även här , trots avsaknad av internet businessklass på flyget och mobiltelefoner, ja folk kunde kommunicera ändå.
Luthers släkt var industrialister de höll på med gruvverksamhet, tekniken börjar komma så smått och krafter som låser in pengar och kanske inte är så lätta att ha med att göra ska bort. Så här kommer ett nytt religiöst tänkande väl på plats. Passar alldeles utmärkt då det finns mycket rikedomar att hämta när det religiösa ska skärpas upp, att utnyttja de möjligheter som ges som det urartade bruket av avlatsbrev . I Sverige skulle vi naturligtvis vara extra duktiga så Gustav Vasa rev de flesta klostren Alvastra m.m. och lade under sig kyrkans rikedomar. Nu fanns pengar att betala krigsinsatserna , Tyska knektar, för att kratta manegen för industrialismens första kapitel i Sverige, Västerås med slottet som fungerat som skattekälla åt andra, Danskar ? hamnar i Sveriges intressesfär och pengar börjar strömma till. En utveckling som inte är ovanlig i Europa.
1683 Gates of Vienna

Alldeles för lite uppmärksammat, Polen , Österike med  Vienna, Ungern, Bulgarien med flera har samma historia. tänk tanken om inte dessa länder hade stoppat det Ottomanska riket. Denna länk säger det mesta  observera kartan till höger om den röda ovalen.
1789 Franska revolutionen

1700-1718
Karl XII
Känna av vad som är möjligt  att uppnå med så lite insats som möjligt och så bra utfall som möjligt, just nu göra sig populär med "flykting" solidaritet.
Sista kapitlet för den Svenska storheten.
Goterna 400 talet, vikingatiden, 30 åriga kriget 1600 talet, Karl XII tidigt 1700 tal.
Under yngre tid i Europa kunde Sverige åka ned och med fysisk kraft roffa åt sig men som det blev allt svårare allt eftersom Europa utvecklas och efter Poltava så återstår ingenting. Alternativet som nu finns är att ställa in sig hos de större och mäktigare och hoppas på det bästa.
1796-1815 Napoleonkrigen

Rothschild i Tyskland och England. Ett måste att känna till:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family
En bit ned The Napoleonic wars extra intressant.
1800 tal
Ahhh, En jungfrulig kontinent , dock gäller att göra sig av med ursprungsbefolkningen som lever på stamnivå, då är allt tillåtet, Det finns ingen nåd här, det gäller att vara med, samma som i dag med stamkulturerna i Mindre Asien som går baklänges in i framtiden. De blir lovligt byte, ett pris för utveckling. lista över världens största förmögenheter
Skapade av råvaror och transporter i USA samt skattebetalarpengar i USA som ingår i förmögenhetsskapandet , samma mönster som i dag.

Stamkulturer. hela vår historia handlar om olika kulturer som stöts och blöts mot varandra i en process där de kulturer som tillför överlever och de som inte gör det försvinner, en grundbult för vår utveckling. Fast jag tror att Indianerna har ett och annat att säga här.
Intressant sammanställning av aktuell tidsperiod


Koloniseringen av Nordamerica.
1837       Panic of 1837
1865       Efter American Civil War högkonjuktur
1874       Järnvägs högkonjunkturen i USA, the big scandal.
1873-96  Långa depressionen, Svensk kortversion.
1873-96  Långa depressionen.
1882-85  En bit ned i documentet, efter järnvägsbyggandet.1907 Lågkonjuktur
Lågkonjunktur , mina vilda gissning är att första världskriget 1914-1919 blev en förevändning att få igång produktion och finanskrafterna
1914-1919 Första Världskriget

1928
kraschen NY lågkonjuktur

N Y börskrasch, åter mina vilda spekulationer andra världskriget startade 10 år efteråt och inför detta var det mycket som hände på finansmarknaderna, Tyskland upprustade och drog på sig enorma lån en av många webbsidor.
Verkar som en Belgisk bank var huvudsponsorn. En sida om en bok som går på djupet.
1939-1945 Andra Världskriget

1960 tal
Rekordåren Sverige byggde upp världens högsta levnadsstandard endast Qatar hade högre. anledningen till detta är uppenbar då Sverige kunde skörda frukterna av andra världskriget. Dock inte utan rätt förutsättningar då varken Spanien eller Portugal kunde dra nytta av kriget, däremot Schweiz som än i dag har kanske världens bästa ekonomi. USA var det land eller ska jag säga kontinent som drog mest nytta av andra världskriget med sin ekonomiska utveckling och rykte att räddat världen så att det inte blev synat för noggrant i sömmarna när det skulle till att utnyttja resten av världens tillgångar , Sydamerika, Arabländerna. En ny kolonialmakt när de gamla som Frankrike GB och för att inte tala om Portugal och Spanien är ute ur leken. Dock klarar sig Holland bra som en fd kolonialmakt, affärssinnade kanhända. En kapitalism som verkligen lyckats att utnyttja möjligheterna ett krig ger med behov att återuppbygga många länder och ge sig ut på jakt efter råvarutillgångar ...
1970 tal dystert lågkonjuktur

1983-1988 Historien lär upprepa sig , här har vi hur Sverige var bäst i klassen men också att verkligheten hann ifatt. Tänk nu 2017 när vi matas med att BNP utvecklingen är bland de bästa i hela världen, varför vet vi ju.
1988 Black friday NY lågkonjuktur

1975-2006 Sverige som typexempel på hur det kan gå när inte haspen är på. Mycket mer jämlikt än samhället är nu USA ligger före länk: Här är konsekvenserna. Inkomsterna har under de senaste 35 åren förskjutits åt de redan besuttna. Vad har vanligt folk gjort för ont som ska uppleva detta ? Simpsons illustrerar detta på ett utmärkt sätt ( kan inte motstå jämförelsen)
Tänk istället på våra trygghetsförsäkringar där det på 1970 talet var full sjukpenning från första dagen, Volvo i Göteborg hade 30 % mer anställda än nödvändigt då måndagssjukan grasserade och överhuvudtaget överutnyttjande av systemet. Det var tabu att kritisera detta. 1980-1990 talet där arbetsskador gav en biljett till himmelriket och där det även här var tabu att kritisera. Arbetskodarna var uppbyggda så att den dummaste fick ut mest. Övertid räknades in. jämför bilförsäkringen, den som missköter bilen in absurdum blir ersatt fullt ut då han har ett sådant behov grundat på den misskötta bilen , den som sköter sin bil har inget behov av att försäkringen faller ut då han inte har det behovet eftersom bilen är i ett välskött skick.
Vanlig sjukdom räknades inte in, tvärtom de skulle ju försörja de arbetsskadade. Detta gick alldeles utmärkt i flera val med mycket höga valresultat under denna tid. Men till slut ledsnar de sjuka att försörja de friska som fejkat ersättningar från socialförsäkringssystemet och valet 2006 var det Moderaterna med  Fredrik Reinfeldt som var på rätt plats vid rätt tillfälle och gjorde rent hus med detta stöld system.
Nu 2017 har det visat sig komma med ett pris att få ordning på socialförsäkringssystemet.
Kontentan av det hela är att vanligt folk genom egoism, lathet  och ren dumhet visat sig oförmögna att administrera samhället och nu kommer naturligtvis de som redan har resurserna att utnyttja situationen, detta är självklart. .
För Sveriges del, vilka genomförde detta stöld system under åtminstone 20 år ?
Tja i Metall som lär ha 98 % i socialförsäkringssystemet av medlemmarna över 60 år vilket innebär bra fallskärmar var nuvarande stadsministern Stefan Lövdén en av de ledande gestalterna, utbildning behövs för att "tvätta" pengarna som en front för att folk inte ska se stöldturnén, under en del av tiden satt nuvarande utrikesministerns Margot Wallström där. Under samma tid drogs pengar in från äldrevård för att finansiera detta, Ett massmord på de svaga grupperna av mycket stora proportioner. Hur ligger det egentligen till med detta i dag, tja det förekommer inga uppgifter längre, man får gissa sig fram, en sak har jag lärt mig, saknas uppgifter ska man befara det värsta. Eller annorlunda uttryckt uppgifterna är så fragmentariska så det är ogörligt att få ut en samlad bild.

1999 lågkonjuktur

1990-2017 Syrien
Syrien en del av original Nazismen?
Nu för tiden när Nazistkortet används som front av bimbokulturen för att förhindra i stort vilken diskussion som helst är det naturligt att börja titta lite närmare på detta. Lägg därtill de horder som sedan ett par år kan dominera stadsmiljöerna till 98 % och vilka signaler de sänder ut i förhållande till de signaler folk i Tyskland sänder ut då vi reser omkring där. Summasummarum, det stämmer inte.
Man kan söka på webben "Hitler och Araber" och nu minsann kommer det upp fakta, inte minst uttalanden från Churchill samt massor med andra faktakällor.
Bimbokulturen framstår som Nazismens nyttiga idioter.
Var det inte bimbokulturen som skanderade för några år sedan, inga Nazister på våra gator, nu har vi i stället originalet 1000 falt.
Allt fler människor uppfattar nazismen som en kompromiss numera. Det är ett mycket stort ansvar som vilar på bimbokulturen.
Exemplet Syrien på 30 år har de kristna (som är originalbefolkningen) minskat från 25 % till 8 %. Siffrorna bara i detta land ligger väl så högt som Nazismens fördrivande av Judarna från Tyskland. uppgifter här
Tar man land för land i de aktuella delarna av världen efter tycke och smak  blir resultatet ungefär detsamma.
11 sep 2001
Några av de ledande personerna och deras kopplingar.
Det går lätt att finna mycket intressant via Eng Wikipedia, jag tog skärmbilder på tre exempel som är typiska.
Condoleeza Rice Kazakstan olja Chevron styrelsemedlem
G W Bush olja
Rumsfield aktiv i Mindre Asien att säkra oljan .
Dick Cheney Halliburton & frun i styrelsen för Lookheed är representanter för den klassiska kapitalismen och förmodligen kvar i kolonialtänket, från miljöer där det är lätt att motivera ändamålet helgar medlen handlingar. Alltså en fortsättning av 1800 talets tradition  att kolonisera.
2006 Casino Royale James Bond  tja, vem vet vad inspirationen kom från med aktieblankningen..(kunde inte motstå)
Några uppgifter om finansrörelser 10 september här och här.
11 september i NY det finns en hel del ute på nätet och åtminstone det tredje huset som rasade 7 timmar efter world trade center husen visar på en kontrollerad rivning/explosion.
Intressant om 11/9
En karta 10Mb över oljeutvinning i norra delarna av aktuella områden är avslöjande, övre högra hörnet visar oljebolagen, kartan från Texas University, de är åtminstone hälsosamt ärliga.
2000 tal
Jaha vad ska finansvärlden satsa på nu, eller ska man så att säga låta saker och ting rulla på för att ta tillfället i akt när krig kommer upp på dagordningen och där hjälpa till att tända brasan. En rejäl nykolonialism är av nöden tvunget...Vad ska man hitta på ??
Möjligheterna beskrivna ovan är uttömda, så vad göra ???
Vissa problem finns inom kretsarna som sköter finanserna kan man se här.
och här money creation in the modern economy. Tänket i finansvärlden är likadant nu som under kolonialiseringen i USA därför lär vissa problem uppstå när alla pengar som flyter omkring ska satsas på någonting.
Här ett par exempel på att det tänks i andra banor.
Intet nytt under solen här 1:30° om att satsa på bra verksamheter.
Samma länk som ovan
Utdrag från bok :  Konstens regler .    Denna sida.
Problemet ligger som vanligt i att vanligt folk bara kan greppa enkla fysiska saker som att bygga hus, ju större och vulgärare desto bättre och allting är bra, men när marknaden är mättad och det ska betalas på lånen då finns ingenting som ger förtroende för den vanliga människan och ekonomin kraschar.
Men ett krig mot någon jättedum fiende är greppbart med resultat att  samhället blir i ruiner, enkla människor tycker det är ok att jobba häcken av sig för att förstöra det som byggdes upp tidigare och att därefter jobba häcken av sig igen för att återuppbygga det hela. Det går ju att ta på och kräver ingen tid att förstå. Perfekt. Därför är efolkningsökning nyckeln till ekonomin vilket fungerar alldeles utmärkt då krig dödar såpass många att ekonomin åter kan komma igång.
Naturligtvis är finanskrafterna väl medvetna om detta , i de flesta fall begriper de inte heller så mycket mer, om pengaskapande där eliten talar om att det är endast hus som kan skapa pengar se länk ovan.
Som en underbar annan verksamhet som vanligt folk kan ta på har vi försvarsindustrin. Sverige 5000 skr / person, USA 25 000 skr per/person. För ett par månader sedan fick denna industri som alla kan ta på fysiskt fixa USA.s oljepengarutflöde.  210 miljarder dollar vapenköp Saudi Arabien.     Nästa månad Quait ca 200 miljarder dollar.
Om jag uppskattat rätt täcker dessa summor ganska precis utgifterna för att köpa Arabisk olja.2008 finanskrisen

2017
skrivande stund

Sverige 100 miljarder skr till invandringen BNP stiger "allting bra".
Ser man till de enkla människorna som vill ha BNP för en period till vilket pris som helst saknas inte underlag att öka den kortfristiga BNP ökningen bara här en till 2 miljarder människor
Tricket för att lyckas är att alla marscherar åt samma håll, då kan nästan vilket samhälle som helst gå framåt, Nazisterna , Muslimska samhällena som Iran m.m. USA, Sovjet Ryssland. Kina. Alldeles uppenbart är att det inte räcker mad att bara hoppa på the bandwagon och hänga med.
2023
Lågkonjunktur.
Önsketänkande ??? Kanske har inflödet av invandrare avtagit.
Det som hänt sedan 2017är att folk har flyttat, Svenskarna ut från Malmö och liknande, folk har anpassat sig , bostadspriserna har stabiliserat sig eller sjunker, Industrin med omhändertagande har gjort sitt, Massmedia har inte något nytt att odla då folk äntligen ser mer än massmedia, Krigen i Mindre Asien har ebbat ut och krigsindustrin har inga köpare för tillfället, basindustrierna är förtvivlade då det inte behövs nya bostäder längre. Lågkonjunktur... well the same procedure as last time and before that and so on. Tja det spekuleras redan över detta scenario i vissa kretsar, upp till var och en att gissa sig till nästa tändande gnista för att få igång hjulen igen.  Ett problem är att den industri som tillåts bestämma dagordningen är av den enklare sorten, att borra i marken efter olja, gräva i marken efter metaller, hugga i skogen för virke, bygga saker och ting framställa krigsmaskiner, framställa bilar som från början vägde 500 kg till nu 1500-3000 kg en utveckling som inte imponerar.  Okvalificerade verksamheter som peakade på 1800 talet med främst USA.s kolonisering, alltså enkla kapitalister som via fotarbete ska vara ledande. Ska man våga sig på att säga att de är de korkade..

Som nämnts ovan är ökande befolkning nyckeln till ekonomin då nya hus och därmed skapande av pengar kräver befolkningsökning, perioden 2017-2023 torde innebära en rejäl ökning så då går det att skapa nya pengar. Då det numera inte är riktigt rumsrent att ta död på hela befolkningar genom krig så blir det den globala befolkningsökningen som får hålla hjulen igång. Vi närmar oss 8 miljarder människor tämligen snabbt. Naturligtvis inte i västvärlden där befolkningens antal står stilla eller sjunker lite, vilket vore en nåd att stilla be om för hela världen.
Vi pratar om befolkningsökning i Afrika runt miljarden, Muslimska delen av världen med åtminstone en miljard människor, även i China och Indien som redan har närmare 3 miljarder människor i dag. De enkla själarna av ekonomer kan inte komma på något annat att bygga välfärd från just befolkningsökning. Är ekonomerna och finans krafterna så pass enkla biologiska mekanismer, ja så är det. Det finns dock undantag Bill Gates som varnar för befolkningsökningen men han är väl kanske inte riktigt inne i finans inaveln, det finns naturligtvis väldigt många intelligenta människor som ser möjligheter utan befolkningsökning men att hitta detta är åtminstone för min del inte särskilt lyckosamt. T E har just nu augusti 2017 lite förvirrande artiklar om detta men det är inte särskilt insiktsfullt. här och här, inte be bästa exemplen men det visar på hur tankegångarna går. Naturligtvis finns det tämligen många i den avancerade pressen som skriver om gamla kapitalismen - nya kapitalismen här.
Eller kan det vara så att en ny fejkad högkonjunktur ska bli att åter släppa in en mycket stor injektion invandrare till västvärlden ?
Denna gång blir det klar majoritet av stamsamhället som kommer att bli resultatet. Katastrof för vanligt folk men en extrabonus för de redan väldigt rika, en underklass där klyftorna växer och där en mindre men rikare klass kan njuta ännu mer.

En brasklapp: i dag 20170906, Riksbanken sammanträder den 9 september, tja jag tror inte det blir någon räntehöjning från den långvariga -0,5% reporäntan. Om det blir en höjning blir den mycket blygsam, fast jag kan ha fel, hoppas verkligen det..
Liten eller ingen höjning och att det fortsätter så ett tag. Till strax efter valet 2018 då kommer räntan att anpassas till verkligheten och alla problem med en höjd ränta kommer att skyllas på Sverigedemokraternas stora del av valmanskåren, alltså man ljuger ihop en rövarhistoria som passar det ovan beskrivna klientelet.