Vartoftadalen Östra sidan mot Kälvene, området Spångebro, Falebro
Här har vi kartan, som också återfinns på andra platser här.
Den visar på några äldre sträckningar  av Eriksgatan, förvånansvärt lika nuvarande landsväg.
Dock med den skillnaden att huvudvägen passerade Spångebro ett mycket strategiskt läge då området var sankt och delvis vattentäckt man kunde bara passera  här, man bygger ju inte en bro utan anledning. Vid besvärligt väglag kunde de ta den alternativa vägen via Falebron och därmed den ursprungligaste vägsträckningen.
 
Mellan dessa båda broar gick ett par stigar som framgår av kartan. Bengt har känt bonden som delvis ägde marken på v sidan av Flinkabäcken. Bonden har vid plöjning funnit stenbeläggning, vi tror att det är från den lilla stigen på kartan, Bengt håller på att kolla detta (2011). Om så är fallet har vi ännu en väg sträckning och vi spekulerar i att det kanske är en ursprunglig sträckning eller ett alternativ när förhållandena så krävde.
Denna bild från Falebro (Fåle - Häst, eller fara över , Falan - Falköping och området, eller fala - fara) bäcken längst ned där Bengt befinner sig
100 m österut ser det ut så här, och här skulle bonden ha hittat stenläggningen
Nu befinner vi oss vid Spångebro, originalplaceringen av Spångbro är troligtvis till h i bild, det framgår här att Flinkabäcken blivit utgrävd och rätad. Under 1930 talet grävdes bäcken ut som beredskapsarbete, Bengts far deltog.
Under 1960 talet byggdes Jönköpingsvägen om och när det grävdes här fann de mycket skelettdelar från människor enligt uppgifter från en nu levande släkting till åtminstone en av grävmaskinisterna. Platsen kan inte vara mer trolig för ett slag eller mindre krigshandling då det ju tidigare nämnts att det var här de var tvungna att passera längs Eriksgatan. Vem vet, kan det varit här som Erik Knaphövde blev överfallen? Det finns många uppslag.
Gestrillien som diskuteras mycket gissar jag kan vara intressant. Ett gästgiveri har varit här längs vägen , bara drygt 100 m mot Falköping.
Vidare ligger denna plats som en ingång  från utmarkerna in till de rika och betydelsefulla slättbygderna. Samtidigt som Orreholmen ligger ett par 100 m norrut och som alltid varit en stor kungsgård som ett lås just här.
Alltså den idealiska försvarsplatsen.
Orreholmen återfinns på de flesta kartor så länge det funnits kartor, ofta som enda ort i området.
Från Flinkabäcken, trumman under Jönköpingsvägen, tämligen strömt vattenflöde, man inser att det verkligen var befogat med en bro, den omgivande marken är dränerad och inte längre sank vilket förr i tiden hade avgörande betydelse för transportlederna.
Den ursprungliga vägen torde gått till höger om ladan i bildens bakgrund, bilden med Jönköpingsvägen, vägen har gått där det grävts en hel del för vägen och för justering av Flinkabäcken. Här ska det funnits mycket skelettdelar och nästa steg vore att undersöka detta, men det kräver en del och framtiden får utvisa om det är möjligt.
Alla bilderna, de första från längst ned i dalen med skålgropssten och därefter från området Spångebro - Falebron.