Ätran 3
Tredje källflödet rinner nere i skogen
Så fortsätter färden upp från Ätraådalen mot Sandhem - Mullsjö - Jönköping.

 

Vartofta - Åsaka kyrka, namnet låter verkligen fantasieggande och det är här man kan tänka sig att färdvägen längs Ätrans östra sida gick.

Ganska stort källflöde.

   
Framme vid källflödet.
Den exakta punkten där 3.dje källflödet till Ätran börjar.
Till höger diket där det börjar, här ser man brunnar där täckdikningen rinner ut i Ätrandiket framme i sänkan.

Delaren, vänstra sidan Ätran högra sidan Slafsan (Flinkabäcken).

Alla gånger att färdvägen gått här, och förenat sig med Ätradalens färdvägar.

Slafsan rinner förbi Ekornavallen och ut i Hornborgasjön där den övergår i Flian. Flian rinner ut i Lidan.

Lidan har ett källflöde alldeles söder om Vartofta