Ätran 2
   

Mittersta källflödet.

 

I bakgrunden Vartofta gård dit mellersta källflödet går, källflödet böjer av och rinner bakom gården. En karta från 1800 talet  visar på förbindelse med Vartoftasjön genom en dikning numera en täckdikning.
 
Bakom Vartofta gård.
Diket tar slut och övergår till täckdikning, ett oromantiskt sätt för en Å att födas.
 
Här börjar det, en oansenlig brunn och därefter täckdikat fram en bit till det blir ett litet dike.
Från brunnen mot delaren, där Slafsans vattensystem tar vid.