Åarna Ätran 1

Från Vartofta Falköping - Nässjö banan.

Ätradalen.

   

Varkullen

 

Första källflödet, nere i dalen fanns Vartofta by innan storskiftet på 1800 talet, kan vara intressant att känna till. Enligt kartan gick en väg genom byn.
Källflödet rinner mot Ätran.
   
Vartoftasjön en grundvattensjö som genom täckdikning kanske har förbindelse med källflödena. Markerna är ganska sanka så vattnet hittar till källflödena får man förmoda.