Västra sidan av Vartoftadalen 2
 
Från Saleby norrut mot Ållebergs norra ände.

Vill man fortsätta härifrån norrut blir det att betrakta dalen norrifrån om man står på Ålleberg.
Norr om Ålleberg

Vartofta mot Ätrandalen  för vidare färd mot Sandhem, Mullsjö, Jönköping, Nässjö.
 
Söderut från Vartofta inte alls långt från stationen. (Eller driftplats som det heter från och med i dag 090601 enligt järnvägsföreskrifterna).

Järnvägsbanken, som en liten upphöjning i vägbanan.

Landsvägen, den har samma sträckning som vägarna på 1600 talet enligt kartorna.
Med största sannolikhet är vägsträckningen mycket äldre än vad kartorna kan visa, upp till var och en att spekulera om.
Skogsdungen döljer järnvägsbanken Vartofta - Ulricehamn (Bogesund).
Ett litet biflöde till Ätran, ett par km. söder om Vartoftadalen. Flackt landskap.

Ätran har kanaliserats en hel under framförallt 1800 talet och resultatet är att ån blivit 9 km kortare, man får därför använda fantasin en hel del om man vill återskapa de gamla förutsättningarna fär samfärdsel.


 

Mer söderut blir det inte den här gången, Ätran passerar under vägen vid Åsarp en knapp mil söder om Vartofta.
Stenbron vittnar om att vägsträckningen har varit så här under långa tider.

Länsgränsen gick vid Smula 6 km söder om Vartoftadalen drygt tre km norr om Åsarp en liten fingervisning om att området haft betydelse då gränsen drogs strax utanför. Om man fortsätter en bit till söderut hamnar man i Trädet denna ort var förr en gästgiveriplats och skjutsstation på två mils avstånd från Leaby i Vartoftadalen