Västra sidan av Vartoftadalen
 
Söderut från Ållebergs topp
Från toppen av Ålleberg, österut. lite syd -ostlig riktning.
Samma vy men lite mer norrut.

Vägen från Saleby upp mot Ållebergs topp. Saleby tydligast på mittenbilden. Saleby låter inspirerande på namnet  och det har varit en hel del aktivitet här, kyrkolämningarna talar
sitt tydliga språk. Pdf fil 1Pdf fil 2.
 

Krumpehög med gånggrift.
Eriksgateleden (Ätranleden) fortsäter v-om dalen genom Karleby och norrut till Torbjörnstorp - Gudhem - Skara - Nidaros.

Gerumsberget och dalen i bild från norra ändan.

Norra ändan av Ålleberg.