Färdvägarnas stäckningar från forntid till medeltid
Här är första utkastet till hur färdvägarna har gått, som synes är sträckningarna tämligen lika dagens vägar , med tiden kommer sträckningarna att uppdateras. Att Vartoftatrakten spelat en stor roll är uppenbart .