Järnframställningsugn i Marbäcken ,Västergötland.  Kodachrome 64
Plats: Västergötland S.delen av Hökensås små höjdområden omgivna av myrmark Kanske sjöar vid tiden för järnframställningen  Intressant att hitta ugnen i dessa utmarker, från kalhygget där jag hjälpte till med återplantering av skog år 1986. En kul sysselsättning träffade bekanta och hade ett par trevliga dagar.
Transporterna ordades lätt som en plätt med Valpenjeepen beskriven på annan plats.

 

Järnframställningsugnen är inte lätt att se, jag snubblade över den vid planterngsarbetet då den kom i dagen pga markberedningsmaskinen slagit bort en del av jordlagret. Det framgår inte från bilden men det är en ugnskonstruktion som i princip fungerar  som tex. en rökanläggning för fisk.

Eldades längst ned, finns intag för luftbälg, myrmalmen/rödjordsmalmen placerades ovanför eldningsdelen. Det finns slagg och kolrester  Ugnen är gjord av flata stenar, det är min teori . Ålder ?  datering från bron/järnsålder 500 år ? f.kr. - fram till 1700 talet.


Närmare