Falekvarnas försvunna kyrka
Någonstans i dalen , antagligen här i området har den försvunna Falekvarna kyrka legat, kyrkan kan ha haft ett annat namn eftersom det är troligt att den varit äldre än kvarnarna.
Än i dag finns ett litet samhälle här, för inte så länge sedan fanns här skola och affär vilket tyder på att platsen haft betydelse.

Falekvarna nere i dalen,  den första landsvägen, ser mest ut som en hålväg numera,  efter denna  färdväg kom landsvägen som fotografen står på och därefter nuvarande landsväg som byggdes på 1960 ? 1970 talet.
Bilden bakåt från fotografens plats, på åkern syns vid gynnsamma tider avtryck från den äldsta färdvägen, färdvägen har funnits under några 100 år. Man kan fortsätta och spekulera, på fotoplatsen är läget perfekt för kyrka och marknadsplats, men det är just tankegångar.

 
                                    
Vid vägen skylt med text Falekvarna, andra bilden mot andra sidan dalen Falköpingssidan. Falekvarna försvunna kyrka har troligtvis legat här, området var tidigare fornminnesskyddat med skyddet upphävdes när nuvarande landsväg byggdes.
Åkern i förgrunden var ett djupt hål medan åkern på andra sidan vägen var betydligt större, gruset har använts till vägbygget. Gamla vägarna gick där fotografen står på hitre sidan om de svåra naturhindren .
Det har funnits  en rest av en cirkel här, 25 - 23 m i diameter som för tankarna till Kelterna och deras byggen av kanske religiös karaktär. Cirkeln har undersökts på tidigt 1900 tal och befunnits intressant, en bonde tog grus här före vägbygget och ska ha fått en hel del problem för detta av myndigheterna.
Cirkeln var en upphöjning och under denna var det grästorv därför blir antagandet om vad som funnits lite osäkert.
Det är tämligen ovanligt med rundkyrkor, man får intrycket att det är första generationens kyrkor och att de ofta byggdes i trä. Några km från Falekvarna har vi  Skörtorps rundkyrka vilket naturligtvis för tankarna till avtrycken i Falekvarna.

 

 

 

Ovanför Ålleberg finns också ruinerna efter Angestads rundkyrka. I Sverige dar det funnits 13 rundkyrkor. Formen kan ha tjänat som försvarsanläggning.