Söderut Varkullen - Ätran

 

 

Söderut från Varkullen räknat, Vartofta har tåget precis passerat.
I skogsdungen rinner Ätran upp med ett av sina källflöden.
Förr i tiden var här betydligt sankare och man får anta att fördvägarna gick en bit från Ätran på båda sidor.

 

Det mellersta källflödet som här rinner mot Ätran. Alltså söderut,
Andra sidan av Ätraådalen, inga jättestigningar men ändock tillräckligt för att forma Åtraådalen.
Till höger skymtar det tredje källflödet till Ätran. Här någonstans får man förmoda att en färdväg från kusten har gått via Vartofta- Åsaka kyrkans område, kyrkan är byggd på en gammal kultplats som talar för att en färdväg har passerat intill. Därefter vidare genom gamla Vartofta by och Vartofta gård, till Varkullen där färdvägen delat sig  för vidare färd längs någon av sidorna  av Vartoftadalen 
   
   
Vartofta gård ligger lite syd-ost om Vartoftasjön den har anor från den tidigaste historien när landet började få struktur.
Gården var ett av 8 bon i Västergötland. Ett bo var en gård som stod för skatteindrivningen i området. På den tiden fick kungen med hans följe resa runt till de olika bo gårdarna för att ta hand om skatteintäkterna. Detta förfarande omfattade åtminstone 1200 talet. När kungen åkte runt till dessa gårdar för att ha skatteuppbörd innebar det tydligen att det kungliga följet åt sig igenom skatteintäkterna, låter kanske lite överdrivet.

Vartofta by låg på en liten kulle söder om gården alldeles norr om nuvarande järnväg. När storskiftena på 1800 talet förändrade landskapet försvann byn, i dag finns det nästan inga lämningar kvar. Byn lär haft en kyrka men inga lämningar finns kvar.