Från området kring gamla Tidaholmsjärnvägen - Vartofta
Från gamla banvallen mot Ätrandalen
 
 
hej  
 
Banvallen järnvägen Vartofta - Tidaholm, en kulturlämning som bara den är nog så intressant. Ing - Marie på banvallen.
Bakom Tidaholmsjärnvägens banvall mot Vartofta, detta är lägsta punkten.

Marken har varit vattensjuk vilket innebär att färdvägen fick gå till v i bild. Det är också en gräns mellan  två socknar.

Platsen har ett intressant namn " Hårsbrona " som nog ursprungligen kommer från hors- Hästbrona. det står också som gränsmärke mellan Slöta och Åsaka.
Av namnet att döma så verkar det ju handla om en bro . fast det inte nu är i behov av någon sådan just där kan det ha varit det tidigare. På en gammal karta från 1700 talet över området är markerat en vattensamling där med en rinnare ut mot småsjöarna väster om Vartoftasjön.

Senare fanns på platsen en banvaktstuga vid vägövergången som kallas Gropen.