Från utfärd till Ätrans källflöden vid Vartofta strax s.ö om Falköping
Från
utfärden

 

 

Här har vi dalen där Ätran börjar, alltså den delen som utgår från Falköpingsslätten om man uttrycker det lite känslomässigt.
Utfarten från Vartofta mot Sandhem , Jönköping

   
 

Kossorna betar fridfullt nedanför kullen med det förmodade gamla namnet Varoberget. Kullen heter numera Varkullen.När tiden medger kommer vi att besöka kullen då den har en del lämningar och ligger väldigt strategiskt.

Kullen är benämnd Valekullen i 1770 års ortsnamnsregister.

 

 

 

Till höger rinner Ätran inne i skogspartiet    

 

  Lite längre fram i dalen rinner biflöde två från Vartofta Gård.  

 

  Under järnvägen och ned genom dalen mot ett större biflöde till Ätran.  

 

  Lite klarare vy.
Kan nämnas att Vartofta by före laga skiftet låg här i dalen. Därför blir det ännu mer komplicerat att spekulera om färdvägarna då det inte varit så sankt som man antagit. Eller så har de sanka markerna varit bra förr i tiden ur skördesynpunkt ? Finns liknande fd. by i Marbäcken med omgivande sankmark.
Från förmodade färdvägar i anslutning till Slafsans dalgång mot Skara och Kungslena
Här tar dalen slut och skogen tar vid, till höger tredje biflödet till Ätran, strax bakom ligger Vartofta-Åsaka kyrka, när man kan spekulera om fördvägar genom tiderna, det ligger nära till hands att den skulle gått här med kyrkans läge, men gissningsvis har färdvägen gått på andra sidan? Eller har den funnits på båda sidor eftersom det skulle bli lite genare mot trakterna öster om Falbygden ?  
 

Massor med skog som fortsätter till Östergötlandsslätten och ned till Skåne, lite tillspetsat.
Kättilstorp nästa anhalt, månne namn efter träl som bosatt sig på utmarken?
Det är en lång stigning från Ätrandalen som synes.

 
 

Bakom Rallarrosorna syns vägen mellan Falköping och Jönköping som än i dag har förvånansvärt lika sträckning som Eriksgatan.
Bakom till vänster ett nedlagt Kalkstensstenbrott och framåt i bilden Kvarnabäcken med ett vad, Pinnekevadet enligt gamla uppgifter. Till höger var det förr i tiden sankmark och till vänster den djupa dalgången. I bakgrunden Gerumsberget, färdvägen kan ha gått längs vänstra sidan av berget.

Att Eriksgatefärdvägen inte gick rakt genom dalen beror på att den är tämligen djup och har dåliga markförhållanden. Man kan anta att de färdades lite söderut längs en ås som torde varit en lämplig ridväg och genat lite ned i dalen strax ovan Varkullen.
Förmodligen har färdvägen från Ätraådalen anslutit där. Färdvägen har också delat sig och gått på varje sida av dalen.
Vissa tider kunde förmodligen eventuella krigstrupper och andra ta en östligare väg , runda vadet uppströms vid Orreholmen, och via Kälvene, Skörstorp för att sen fortsätta på östra sidan av Gerumsberget mot Kungslena.

 

Bakom Rallarrosbilden en väg mot stenbrottet och bakom ladan en kulle som ligger synnerligen strategiskt till, alldeles framför Varkullen och bakom en tänkt färdväg.
Kullen har fornlämningar som kan vara lämningar efter en byggnad.
I en gammal förteckning över försvunna platser i Slöta står omnämnt "Borgen", i trakten förekommer namn som "kungsvallen", "högalid med brunnen" m.m.

   
Bengt Gabrielsson uppvuxen här vid Stenbrotten kan varenda grästuva o omgivningarna. Spanar ut över landskapet med kullen , det ligger nära till hands att någon typ av borg har legat där med tanke på det strategiska läget då färdvägarna från Ätraådalen och Eriksgatan har gått ihop här . Kanske precis i början av dalen i bakgrunden.    

 

En bit ned i dalen finner vi denna färdvägslämning, kan det kanske vara från sträckningen Ätranleden, Varkullen , (Vartofta ?).

Enligt våra spekulationer kan även Eriksgateleden omfattas av denna förmodade gamla hålväg som gick längs Slafsandalens västra sida mot Skara och Axvall.

 

180 grader med fortsättningen av leden som fortsätter mot Pinnekevadet och vidare mot Gerumsberget och Kungslena, här är markförhållandena fasta.