Här är det tredje och sista källflödet.
I brunnen till vänster i bild. 300 m från vägen Falköping - Jönköping.
Från brunnen till sänkan i bakgrunden, det kommer även vatten ner i sänkan från
ett annat litet dike som framgår av bilderna.


Här börjar det , brunnens källflöde till vänster om bilden, här har vi ett dike med den
exakta punkten där ett av Ätrans källflöden börjar.


Från andra hållet .


Diken i dalen. Bakom den lilla kullen rinner Slafsan.


Från krönet av den lilla åsen som delar källflödena, diket strax nedan.


Vänstra sidan av vägen rinner vattnet ned i Ätran, på högra sidan till Slafsan .


Här börjar det. På krönet vägen på tidigare bild.


Från brunnen och från diket rinner vattenfödena ihop.


Som sagt, det handlar om meter , vägen som delar vattenflödena i bakgrunden


Oj då , nästan framme vid foten av Gisseberget men vattendraget rinner norrut det är Ösan.


Nedanför platsen på Ålleberg där de första bilderna blev tagna. Stendösen/hällkistan
är ju de äldsta lämningarna vi har, här bra placerad där Åarna börjar sina färder.
I dalen mot vänster Slafsan, till höger Ätran


Gisseberget i bakgrunden. I dalen bakom den gröna åkern rinner Slafsan upp.
Ett par km vänster om bilden har vi gånggrifterna i Karleby,


Gerumsberget.