Från Västsvenskt Historieforums utfärd till Kinnekulletrakten den 15 april 2007.
Del 1
En underbar vårdag , från Husaby med dess troliga källa. Västerplana kyrkolämning, bronsålders/stenåldersristningar och uthuggningar för platta stenflak från 1000 talet kanske, sten med hål för solriter, Gum, Vänerstranden med Brigidas källa och Hastingt en av första bastionerna  för kristnandet i Västsverige.

Första bilderna med M8an, som genomfördes utan IR filter ( klädmodet är inte lila här) eftersom de inte hunnit anlända, olika vitbalansmätningar och exponeringar, firmware 1.092. Nya firmware 1.102 ger bättre bilder utifrån de snabba tester jag gjort så här långt.