M 8  före och efter IR filter
Utan IR filter
Med IR filter, Leicas filter
 
Utan IR filter med rejäl förändring av kelvingraderna, den vita bakgrunden är grön.