Fiskefänge i Lögdeälven en sommar kväll

 

....................... ..................
....................... ..................
....................... ..................
....................... ..................
....................... ..................
....................... ..................
....................... Tydligen är det andar från någon spökvärld som uppskattar att grilla korv, hoppas att de inte även grillar människor ..................
....................... ..................
....................... ..................
....................... Från Vindelälven , vatten som vatten....
gå tillbaka till början